Dagboekfragment van Van Doesburg
over De Aubette (1928)


'Scheppen is de meest troostelooze en teleurstellende bezigheid, waarmede God den mensch gekastijd heeft’.

"18 maanden =190 plannen waren noodig om de zalen in de Aubette op de Place Kléber 1 week naar ons beeld om te beelden. En nu? Gisterenavond zag ik in Arp’s Caveau Dancing op welke onteerende wijze de mededeelhebbers de heeren Heitz. Glück (gewezen kelner en stalknecht) zijn gartenlaubenstil (groene ongeschaafde latjes met kunstbloempjes en gek!. lichtjes) met Arp’s prae-morphistische beschilderingen heeft trachten te vereenigen.

Wat hier met de grootste opofferingen gemaakt is (ik verloor aan de Aubette niet slechts mijn rust. maar eveneens fr. 15.000 en mijn atelier bij Parijs) stond buiten elke verhouding der werkelijkheid.: hoe konden een gewezen kelner (Ernst Heitz). een ex-apotheker (André Horn) en een even zoo dom als dikke aannemer- zakenarchitect (Paul Horn) in ernst, waardeering hebben voor wat Arp en ik daar maakten, daar in het achterlijkste nest van heel Europa, in... Strasbourg!?

Men geeft gehoor aan elke varkensblaas, die daar ‘s avonds aan champagne explodeert, aan elk wandelend geslachtsdeel en wil daaromheen een intimiteit scheppen, zoals ze in Marseille, Vieux Port, rive gauche, in de kleine bordeelen op haar plaats is"