Graffiti

A-one, Bill Blast, Blade, Crash, Daze, Dondi White, Futura, Genn II, Koor, Lee, NOC 167, Phase 2, Lady Pink, Quik, Rammellzee, Seen, ToxiC, Zephyr

De Graffiti beweging ontstond tegen het eind van jaren 1960, ten tijde van de beroemde protestmars van Martin Luther King en zijn gewelddadige dood op 4 april 1968. Jonge mensen gingen hun "tags" (handtekeningen) zetten op en in treinen. Na de treininterieurs boden al snel ook de buitenkanten van de treinen nieuwe uitdagingen. Hier moest de graffiti in het holst van de nacht worden
aangebracht, aangezien het vanaf 1972 ten strengste verboden was. Omdat de treinen de volgende dag het dienstschema moesten rijden, was snelheid geboden. Vooraanstaande graffiti writers maakten daarom voorbereidende schetsen van hun ontwerpen en fotografeerden de treinen.

Chris Pape
was a witness and a participant to the 20-year run of the New York subway graffiti movement.

He began writing as Gen II in 1974 and finished his career on the trains in 1983 with the tag Freedom.

 

 

In 1980, Chris got a call from Crash who gave him his first chance to show in a gallery.

Freedom began sharing a studio with Crash and Daze and would eventually show his work throughout Europe and the U.S.

His final train, a whole car rendering of the Sistine ceiling eventually wound up in the Museum of Modern Art.

DSC00004.JPG (354516 bytes) DSC00008.JPG (355512 bytes) DSC00009.JPG (357199 bytes) DSC00015.JPG (346818 bytes) DSC00016.JPG (334739 bytes) 

DSC00018.JPG (347907 bytes) DSC00019.JPG (357797 bytes) DSC00020.JPG (348833 bytes) DSC00021.JPG (362515 bytes) DSC00017.JPG (338068 bytes)

Schuttingen en muren blijven een dankbaar onderwerp; soms wordt de schildering voortgezet op het trottoir of op andere voorwerpen. De teksten op de glaswand zijn afkomstig van het word wall web (www) in Barcelona!

Een nieuwe fase in de ontwikkeling van Graffiti Art ontstond rond 1980 toen de kunstenaars ook op doek gingen werken. Dit had het grote voordeel dat er ongestoord in ateliers gewerkt kon worden. De Graffiti beweging was van belang als een revolutie tegen de gevestigde
orde, een mondiale vrijheidsstrijd van minderheden. Andere kunstenaars kozen weer voor een absolute vrijheid die minder betrokken was op de samenleving. Graffiti groeide uit tot een rijk gevarieerde kunststijl met een vaak grote maatschappelijke betrokkenheid, waarin rap, breakdance, kleding en skateboarden hun plaats hebben gevonden. Als een individuele strijd voor kunstenaarschap is het van betekenis voor iedereen.

Quik grijpt net zo makkelijk naar acrylverf en canvas als naar spuitbus en zaklamp. Hij werd geboren 1958 in Linwood, A Felton, New York en woonde van 1992 tot 2002 in Groningen. Quik schildert de blues waarin tragiek, boosheid en venijn, doorspekt met zelfironie en humor, en de onrechtvaardigheden van de blanke samenleving ten opzichte van minderheden aan de orde worden
gesteld. Elke millimeter van zijn werk is bedekt met gedetailleerde cartoonfiguurtjes die in felle kleuren dansen over typografische
hoogstandjes.
De kunstenaar Blade ziet en droomt zijn naam op alle plaatsen in de wereld en in het heelal. Met zijn strakgesneden letters, die abstraherend en tuimelend drie-dimensioneel weergegeven worden, heeft hij bijgedragen aan een nieuwe richting in de graffitibeweging.

Conceptueel kunstenaar Rammellzee onderzoekt het taalsysteem. Ontdaan van alle belangen stuurt hij de letters in zijn zelfontworpen raketten naar een veilige plaats in het heelal. Rammellzee heeft aanvankelijk drie leerlingen, A-One (onlangs plotseling aan een hartstilstand overleden in Parijs), B-One (Koor) en C-One (ToxiC). Koor komt uit een familie van schilders en heeft vanaf jonge leeftijd getekend. Technische onderwerpen als auto's en vliegtuigen hebben al heel vroeg zijn interesse. Hij studeerde aan de High School of Art and Design, waar zijn leraren zijn werk als vandalisme beschouwden. Koor's werk kenmerkt zich door een enorme vrijheid, kalligrafische tekens en symbolen. De robot die in zijn tekeningen verschijnt is als het ware een uitbreiding van hemzelf ToxiC vormt in 1982 met Rammellzee en A-One de "Tag Master Killers", waarbij de kracht en symboliek van de letters centraal staan.

Meer over Rammellzee: http://www.gothicfuturism.com/

Rammellzee  

Een zeer maatschappelijk betrokken kunstenaar, die het onrecht en maatschappelijke problemen aan de orde stelt, is Lee. Zijn schilderij
"Society Child", dat zich in het Groninger Museum bevind, illustreert dit uitvoerig. Phase 2 stelt de problemen van de zwarten aan de orde door o.a. het schilderij "Majestic Athanasian Confrontation" uit de collectie van het Groninger Museum waarin hij verwijst naar de strijd van Athanasius in de vierde eeuw na Christus over de vraag of Jezus Christus God zelf is of slechts een god van een lagere orde.

Meer over graffiti http://www.righters.com/html/MoloA1.html

Vaklokaal CKV-1 digitale school

Samenstelling bronmateriaal uitsluitend en alleen ten behoeve van het nieuwe vak ckv-1 uit het algemeen deel  voor havo en atheneum. Overnemen voor commerciele doeleinden verboden. Meewerken aan deze site? Opsturen via e-mail is voldoende. Geraadpleegde literatuur:http://www.nieuwsbank.nl/inp/2003/01/08/R006.htm Is er zonder uw toestemming en zonder bronvermelding gebruik gemaakt van uw teksten? Onze verontschuldigingen hierover. Laat het ons weten en wij geven een juiste bronvermelding of halen het materiaal van internet. Een financiele vergoeding kunnen wij helaas niet geven.
02/25/2005 last update