Lancelot en Guinevere

 

De keltische traditie kent vele levendige en indringende verhalen over hartstochtelijke liefdesverhoudingen. In de meeste, zo niet alle, verhalen draai het om een driehoeksverhouding waarbij twee mannen elkaar een vrouw betwisten. Soms is een van de minnaars jong en aantrekkelijk en de ander een dwingeland. In andere verhalen draait het simpelweg om twee rivalen van wie de een succes heeft en de ander wordt afgewezen. Hun rivaliteit symboliseerde waarschijnlijk de strijd tussen de zomer en de winter om de gunst van de lente. De Keltische liefdesverhalen zijn tijdloos door hun spanning, dramatiek en kleurrijke personages. Alle personages hebben ontroerende zwakheden, maar de vrouwen zijn vaak sterk en onafhankelijk.

 Illustratie uit een handschrift, ca. 1400.

Lancelot (boven) en Guinevere kwetsten met hun liefde Arthur, en verbraken de eenheid tussen diens ridders. Arthur zag in dat Guinevere hem op haar manier als levensgezellin trouw was geweest en hem niet door de verhouding had benadeeld. Hier kussen de gelieven elkaar voor het eerst in een typisch middeleeuws decor. Hun liefde kwam voort uit de hoofse traditie, maar ging verder dan de hoofse regels toelieten.

[Verder lezen over Lancelot.....verfilmingen, literatuur]

Lancelot bereikte na veel vasten en bidden de graalburcht. Als zondaar kon hij niet naar binnen, maar wel kreeg hij een visioen. Toen hij te dichtbij kwam, werd hij door vlammen getroffen en bleef hij 24 dagen versuft. Lancelot wordt de Graal geweigerd, door E. Burne-jones, olieverf, 1870.

LANCELOT was een van de geweldigste en edelste ridders uit de Arthur-verhalen. Hij werd Lancelot van het Meer genoemd omdat de Dame van het Meer hem als kind in een tovervijver had gedompeld. Lancelot, de 'bloem der ridders', viel zeer in de smaak bij vrouwen. Arthurs halfzuster en vijandin Morgan betoverde Lancelot eens in zijn slaap en sloot hem op in een kerker. Daar moest hij een van vier tovenaressen tot zijn minnares kiezen. Hij wees hen allemaal af, ook Morgan, en bekende zijn liefde voor Guinevere. Alle heldendaden van Lancelot waren geÔnspireerd door deze geheime liefde. Guinevere hield hem een tijd af, maar uiteindelijk kregen ze een verhouding. Sir Meliagaunt vermoedde iets en beschuldigde Lancelot in het bijzijn van Arthur en Guinevere. In een toernooi moest de waarheid aan het licht komen. Lancelot spleet daarin Meliagaunts hoofd in tweeŽn.

Lancelots en Guinevere kregen eerherstel, maar andere ridders waren het niet eens met deze vorm van rechtspraak. Sir Agravain verrastte met twaalf andere ridders het paar in Guineveres slaapkamer. Lancelot vocht zich een weg naar buiten en redde enkele dagen later Guinevere van de brandstapel, maar de eenheid van de Tafelronde was nu verbroken en Arthurs rijk ernstig verzwakt. Allereerst belegerde Arthur vergeefs Lancelots burcht in Bretagne. Vervolgens tastte zijn neef, Sir Modred, zijn gezag nog verder aan. In de slag bij Camlan, bij Salisbury, sneuvel- den de meeste ridders van de Tafelronde. Arthur raakte dodelijk gewond en werd op een toverschip naar AVALON gebracht. Guinevere werd non in Amesbury, waar ze ook stierf. Lancelot en Guinevere ontmoetten elkaar nog eenmaal. Lancelot werd vervolgens kluizenaar. 

11-11-2010 CKV-1/2