Leesfragment:

Het gesprek kwam op het genot van dansen. Het mag een passie zijn die niet deugt, zei Lotte, maar ik beken toch graag dat er voor mij niets boven dansen gaat. En als me iets dwarszit en ik trommel op mijn ontstemd klavier een contredans, dan is alles weer goed.

Met hoeveel verrukking ik in die zwarte ogen keek, hoe ik me door die levendige lippen en frisse, blozende wangen voelde aangetrokken, en zo opging in de sublieme geest die sprak uit wat ze zei dat ik de woorden waarmee ze zich uitdrukte soms niet eens hoorde - dat kun jij je voorstellen omdat je me kent. Toen we bij de uitspanning stilhielden stapte ik dan ook uit als in een droom, en was zo in gedroom verzonken in de schemerwereld om me heen dat de muziek die ons uit de verlichte bovenzaal tegemoet schalde amper tot me doordrong.

De danspartners van de nicht en van Lotte, de heren Audran en een zekere X. - wie kan al die namen onthouden! - vingen ons bij het portier op, maakten zich meester van hun dames, en ik leidde de mijne de trappen op.

We draaiden in menuetten om elkaar heen; ik vroeg de ene dame na de andere ten dans, en juist de vervelendste kwamen er maar niet toe je de hand te reiken en er een eind aan te maken. Lotte en haar danseur begonnen een anglaise, en je kunt je indenken hoe ik me voelde toen ze op haar beurt met ons aan de figuur begon. je moet haar zien dansen! Ze is er zo met hart en ziel bij, weet je, haar hele lichaam één harmonisch geheel, zo zorgeloos, zo onbevangen, alsof dat nu eigenlijk alles is, alsof ze verder niets denkt, niets voelt; en ongetwijfeld verdwijnt op dat ogenblik al het andere ook voor haar in het niet.

Ik vroeg haar om de tweede contredans; ze zei me de derde toe, en met de beminnelijkste openheid van de wereld verzekerde ze me dat ze zielsgraag op zijn duits danste. - Het is hier zo de gewoonte, ging ze voort, dat elk paar dat bij elkaar hoort samen de allemandes danst, maar mijn chaperon walst slecht en is blij als ik hem van zijn plicht ontsla. Uw dame kan het ook niet goed en doet het liever niet, en ik heb bij de anglaise gezien dat u goed walst; als u de allemandes nu met mij wilt dansen, vraag dan aan mijn partner of hij het goedvindt, dan vraag ik het aan uw dame. - Ik gaf er haar de hand op, en we spraken af dat haar danseur onderwijl mijn danseuse gezelschap zou houden. Daar begon het! En we vermaakten ons een tijdje met allerlei zwierige armgebaren. De gratie, de luchtigheid waarmee ze dat deed! En toen we dan echt aan het walsen sloegen en als hemelsferen om elkaar heen tolden, was het eerst wel een beetje, omdat een enkele het maar kan, een rare warboel. Wij waren zo verstandig om de anderen te laten uitrazen, en nadat de onhandigste dansers het veld hadden geruimd vielen we in en hielden samen met nog een paar, Audran en zijn dame, wakker vol tot het eind. Nooit is het me zo gemakkelijk afgegaan. Ik was niet meer van deze aarde. Een allerliefst schepsel in je armen te houden en met haar rond te zweven als een wervelwind dat alles rondom je verging, en - - Om eerlijk te zijn, Wilhelm, zwoer ik overigens wel bij mezelf dat een meisje dat ik liefhad en waarop ik rechten kon doen gelden nooit met iemand anders zou walsen dan met mij, al was het mijn dood. je begrijpt me!

We wandelden wat door de zaal om op adem te komen. Toen ging ze zitten, en de sinaasappels die ik apart had gehouden, de enige die er nog over waren, kwamen goed van pas, alleen ging me met elk partje waarmee ze fatsoenshalve een naast haar gezeten onbescheiden meisje bedeelde een steek door het hart.

Bij de derde anglaise waren wij het tweede paar. Terwijl we door de rij dansten, ik in opperste gelukzaligheid als geketend aan haar arm en aan haar ogen, waar niets dan oprecht en onvervalst plezier uit straalde, komen we langs een vrouw die me tevoren al door de beminnelijkheid van haar niet meer zo heel jong gezicht was opgevallen. Ze kijkt Lotte glimlachend aan, steekt een dreigende vinger op en noemt als we voorbij zweven twee keer veelbetekenend de naam Albert.

Wie is Albert, zei ik tegen Lotte, als het geen al te brutale vraag is? - Ze wilde net antwoorden toen we uit elkaar moesten voor de grote acht, en het leek me dat ik iets peinzends in haar blik zag.....................................