Charlie Chaplin

Onderwerp:  het gebruik van metaforen (CKV/CKV1/CKV3 drama)

Een metafoor gebruiken, iets op een andere manier zeggen, komt bij kunstenaars veel voor. Bekijk videofragment 1.

  Video fragment 1 (wmv)

 

De volgende beelden zijn uit een scène van ‘The Great Dictator. Dictator Hynkel droomt over macht en gaat spelen met een wereldbol. Het einde van dit fragment laat weer zien, dat Chaplin vaak overdrijft, maar toch kort bij de werkelijkheid blijft.....!

  Video fragment 2 (wmv)

  Video fragment 3 (wmv) (geen geluid)

Het personage Hynkel zet zijn spel met de bal voort op zijn bureau. Aan het eind van de scène knalt de wereldbol als een ballon.

Opdracht:

Welke twee metaforen gebruikt Chaplin in deze scène, wat wilde hij zeggen over de dicator en zijn werk aan een wereld onder zijn macht?

 

Opdracht (voor CKV3 drama):

Kies een onderwerp dat je bezighoudt. Het kan de gang van zaken met de orkaan Katherine zijn, het kan de herdenking van de dood van André Hazes zijn.

Maak een scène waarin beweging belangrijk is. (Je mag wel praten, maar dat is niet het belangrijkste.) Bedenk een metafoor voor wat je wilt zeggen in je scène. Bij de orkaan kan je bijvoorbeeld een scène in het kantoor van de gouverneur spelen die beslissingen neemt over de evacuatie. Wat wil je eigenlijk zeggen en hoe laat je dat in je spel zien?

© Roy Export Company, courtesy NBC Photographie, Paris

DE DIGITALE SCHOOL. Samenstelling in samenwerking met Kunsthal Rotterdam als voorbereiding op tentoonstelling Charlie Chaplin.

29-04-2010 H Coppens/H Baggen