Der Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny

vreten, vrijen, boksen en zuipen

 

Mahagonny is een "ideale" stad voor de burger, die daar in zijn droom alles mag. Anarchie en alcohol spelen hierbij een grote rol. Het stuk heeft slechts een bedrijf. Iedereen mag alles, als hij maar geld genoeg heeft. Geldgebrek wordt gezien als een groot misdrijf: het wordt streng bestraft met de dood.

De wereld in Mahagonny is een spiegel van de kapitalistische wereld. De stad moest een gelijkenis zijn van het hedendaagse leven. De macht van het geld heerst. Er zijn uitbuiters en mensen, die uitgebuit worden. De menselijke relaties gaan hieraan stuk. Het gaat in het leven van de burger om vreten, vrijen, boksen en zuipen.

Korte inhoud:

1 Witwe Begbick, Fatty der Prokurist en Dreieinigkeits-Moses stranden op de vlucht voor de politie en stichten de 'Netze- stadt' Mahagonny, om goudzoekers het goud uit de zak te kloppen.

2 Jenny Smith en zes andere prostituées vol verloren illusies op weg naar Mahagonny.

3 Fatty en Moses prijzen Mahagonny aan bij de mannen in de grote steden.

4 Jim Mahoncy, Jakob Schmidt, Sparbüchsen- Bill en Alaskawolf-Joe vol sterke verhalen op weg naar Mahagonny.

5 Begbick ontvangt de vier heren en biedt ze 'verse' meisjes aan. Jenny pleit voor haar prijs. Jim neemt haar. Schmidt vindt Jenny te duur.

6 Jenny vraagt Jim naar zijn voorkeuren. Voor haar eigen wensen vindt ze het te vroeg.

7 Prijzen dalen, mensen vertrekken. Crisis in Mahagonny. Beghick wil terug naar waar ze vandaan kwam, maar daar wordt ze gezocht. Geen andere keus dan blijven.

8 Jim verveelt zich en wil weg. Zijn vrienden houden hem tegen.

9 Een rustige avond wordt verstoord als Jim in zijn drift zijn kritiek op Mahagonny uit tegen Begbick. Zijn vrienden en de meisjes sussen. De stichters beklagen zich over hem. De mannen van Mahagonny willen rust.

10 Een tyfoon bedreigt Mahagonny. Angst om het vege lijf.

11 Terwijl de tyfoon dichterbij komt wijzigt Jim de menselijke moraal: de mens is erger dan een tyfoon, dus ieder verbod is zinloos. Anarchie is de juiste moraal voor de mens.

12 Angstig worden de berichten gevolgd over de bewegingen van de tyfóon, die op het laatste moment om Mahagonny heen gaat. Het vege lijf gered.

13 Jims nieuwe moraal doet zijn intrede. In vier beelden wordt getoond wat de menselijke vrijheid vermag. Eerste beeld: 'Eten': Schmidt eet zich dood. De mannen bezingen zijn moed.

14 Tweede Beeld: 'Liefde'. Mannen in de rij voor Beghicks bordeel maken zich op voor betaalbare liefde.

15 Derde Beeld: 'Boxen'. Joe daagt de onoverwinnelijke Moses uit. Jim zet al zijn geld op joe.Joe overleeft het gevecht niet.

16 Vierde Beeld: 'Zuipen. Jim geeft rondjes, maar kan niet betalen. Hij fantaseert een vlucht uit Mahagonny, maar komt niet weg. Bill en Jenny willen niet voor hem betalen. Jim wordt opgesloten.

17 Jim in gevangenschap. Hij is bang voor de executie maar neemt de consequenties van zijn idealen.

18 Rechtzaak. Een moordenaar wordt vrijgesproken omdat hij rechter Beghick goed betaalt. Jim wordt ter dood veroordeeld, wegens gebrek aan geld. Men droomt over een nieuwe paradijsstad, Benares, maar Benares blijkt te zijn getroffen door een aardbeving.

19 Afscheid Jenny en Jim. Liefde is onmogelijk. Jim schenkt Jenny aan Bill. Waarschuwende laatste woorden van Jim aan allen: na dit leven is er niets. Executie in het donker.

20 God (in de gestalte van Moses) verbant de mannen van Mahagonny naar de hel. Zij spreken God tegen: ze waren altijd al in de hel. Allen nemen afscheid van Jims stoffelijk overschot. De paradijsstad Mahagonny eindigt in een desillusie.

Samenstelling bronmateriaal ten behoeve van het nieuwe vak ckv-2 uit het profiel cultuur en maatschappij voor havo en atheneum.  Meewerken aan deze site? Opsturen via e-mail is voldoende. 

Is er zonder uw toestemming en zonder bronvermelding gebruik gemaakt van uw teksten? Onze verontschuldigingen hierover. Laat het ons weten en wij geven een juiste bronvermelding of halen het materiaal van internet. Een financiele vergoeding kunnen wij niet geven: het Nederlandse onderwijs is een kale kip en daar valt dus niets te plukken.

 09/10/2002 update SG Groenewald