STADSWANDELING CKV-1 (beeldhouwkunst) bij thema HELDEN 
Werkwijze:
  • Verzamel van te voren informatie over alle "helden" uit de gekozen stad: niet alleen over de beeldhouwer, maar natuurlijk ook over de afgebeelde persoon(en)
  • Zorg voor een plattegrond van de stad
  • Groepsopdracht
  • Maak 2 foto's van ieder van de beelden. (dus geen afbeeldingen van internet!)
  • Aanbieding in de vorm van werkstuk (fotoverslag met tekst) web-pagina, power-point presentatie ed (Overleg met je docent)

We geven hieronder een voorbeeld: de stad Maastricht

JAN PIETER MINCKELERS

Jan Pieter Minckelers is geboren in Maastricht op 2 december 1748 en aldaar overleden op 4 juli 1824. Hij was natuurkundige en hoogleraar filosofie aan de universiteit van Leuven (België) en uitvinder van het lichtgas uit steenkool. Later was hij docent natuur- en scheikunde aan de Ecole Centrale te Maastricht en van 1801-1815 was hij bovendien lid van de gemeenteraad. Het standbeeld op de Markt (Boschstraat) is ontworpen door Bart van Hove uit Amsterdam en werd op 10 juli 1904 onthuld. Het is het eerste standbeeld van Maastricht, uitgevoerd in brons. Jan Pieter Minckelers is afgebeeld in priesterkleding (een toga was juister geweest) en in zijn linkerhand houdt hij een altijd brandende gaspijp.  

MESTREECHTER GEIS

Op het pleintje bij de Stokstraat (Kleine Stokstraat) staat een alleraardigst bronzen beeldje van de in Haarlem geboren kunstenaar Mari Andriessen: De AMestreechter Geis. Het is een geschenk van de Maastrichtse burgerij aan toenmalige Burgemeester Baron Michiels van Kessinich bij gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum. Het is een speels, charmant, zwierig en Bourgondisch figuur, eigenschappen die de gemiddelde Maastrichtenaar ook nu nog kenmerken. Het beeld is ongeveer 1.30 meter hoog en het is op 20 mei 1962 in het bijzijn van de jubilaris onthuld.  

SINT AMOR

Sint Amor was een 8ste eeuwse pelgrim uit Aquitanië (Frankrijk), die zich op latere leeftijd als kluizenaar vestigde in Munsterbilzen (België) en vanuit die plaats maakte hij regelmatig een pelgrimstocht naar het graf van St. Servaas in Maastricht. Tijdens zijn laatste verblijf in Maastricht is hij gestorven. Hij werd begraven in een kapel, die op het huidige St. Amorsplein werd gebouwd. De stoffelijke resten van de inmiddels heilig verklaarde St. Amor werden rond 850 overgebracht naar Munsterbilzen, de naar hem genoemde kapel werd in 1603 afgebroken, waardoor er een pleintje ontstond. Het beeld (in zandsteen) op het St. Amorsplein is het ontwerp van de Maastrichtse Kunstenaar Charles Vos en is ongeveer 1,40 meter hoog. Het staat op een ca. 22 meter hoge zuil, afkomstig uit de O.L. Vrouwebasiliek. Op 8 oktober 1951 werd het beeld onthuld.  

SINT SERVAAS

Sint Servatius is de eerste bisschop van Maastricht. Hij verplaatste de bisschopszetel van het Bisdom Tongeren-Maastricht-Luik van Tongeren naar Maastricht. Dit gebeurde omstreeks het jaar 380. De bisschopskerk heeft vermoedelijk gestaan aan het O.L. Vrouweplein, op de plek waar nu de O.L. Vrouwebasiliek staat. St.Servaas is op 13 mei 384 gestorven en begraven op een plek bij het huidige Vrijthof. Later is boven zijn graf een kerk gebouwd, die in de loop der tijden heel wat keren is verbouwd en gewijzigd. In Maastricht staan meerdere beelden van deze heilige, die tevens de stadspatroon is. Bij de ingang van de St. Servaasbasiliek, Keizer Karelplein, staat een bronzen beeld naar een ontwerp van de Maastrichtse beeldhouwer Charles Vos. Het stond aanvankelijk op het Vrijthof en is daar in 1934 geplaatst. Andere St. Servaasbeelden in Maastricht: St. Servaasbrug (zuidzijde), eveneens van Charles Vos; Hoek Tongersestraat/Kakeberg, kopie van het beeld op de brug en een St. Servaasbeeld bij de ingang van het Politiebureau aan de St. Hubertuslaan.  

‘T MOOSWIEF

De Markt in Maastricht was vroeger het terrein van de Mooswiever, de boerinnen uit de omgeving van de stad die hier dagelijks de verse groenten verkochten. Het hardstenen beeld op de Markt is het laatste grote werk van de Maastrichtse beeldhouwer Charles Vos, die helaas de onthulling op 27 februari 1953 niet meer heeft mogen meemaken. Het beeld is toen onthuld door de Prins Carnaval Sjaak den ierste van de Tempeleers en sindsdien is het Mooswief de APatrones van de Mestreechter Vastelaovend. Nog elk jaar legt de Stadsprins van Maastricht op de zaterdag vóór Carnaval een krans op de schouders van dit beeld, niet van bloemen maar van verse groente gemaakt. Op Carnavalszondag wordt op het Vrijthof een Mooswief-pop geplaatst, die bij de eindceremonie op dinsdagavond weer wordt weggebracht.  

VIEF KÖP

In 1638 worden in Maastricht een aantal geestelijken en burgers veroordeeld wegens zogenaamd Hoogverraad. Onder hen was de in Maastricht zeer bekende en geliefde Pater Vink. Men zou een plan gemaakt hebben om de Spanjaarden weer in Maastricht terug te halen, maar dit plan werd ontdekt en dus niet uitgevoerd. Ze werden allen ter dood veroordeeld en onthoofd. Om de bevolking van Maastricht af te schrikken, heeft men de hoofden van vijf veroordeelden tentoongesteld op het rondeel De Drie Duiven, dat sinds die tijd de Vijf Koppen wordt genoemd, in het Maastrichts dialect: Vief Köp.  

WIEKENEER

Maastricht is vanaf het begin een dubbelstad geweest, op beide oevers van de rivier de Maas. Ongeveer 50 v. Chr. Bouwden de Romeinen hier een nederzetting nabij de Maasovergang. De naam Maastricht is afgeleid van Mosae Trajectum, de plaats waar men de Maas kon oversteken. Het oostelijke gedeelte (tussen het NS-station en de Maas) heet Wijck, afgeleid van Vicus (hofstede, woongemeenschap). Op de hoek van de Wijckerbrugstraat en de Lage Barakken(straat) staat een bronzen beeld van de Wiekeneer, de bewoner van dit stadsdeel, ontworpen door de kunstenaar Frans Carlier.