Edvard Munch

De Noorse kunstschilder Edvard Munch (1863-1944) werd geboren in Loten op 12 december 1863. In 1885 vertrok hij naar Parijs, waar hij onder meer de kunstenaars Henri Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin en Vincent van Gogh leerde kennen.

Zijn bekendste werk "De Schreeuw" schilderde Munch in 1893. Op de achtergrond van het schilderij is de silhouet van de stad Oslo zichtbaar, terwijl op de voorgrond een figuur de handen voor de mond zet en schreeuwt.

Het werk van Munch was vaak gebaseerd op persoonlijke obsessies en verdriet. Het werk van Munch is belangrijk voor de ontwikkeling van het expressionisme.

Meer afbeeldingen

In 1916 koopt Munch ten westen van Kristiania de grote voormalige tuinderij Ekely. Hier brengt hij de meeste tijd door. De door parkachtige landerijen omgeven villa biedt de kunstenaar mooie vergezichten op het omliggende landschap.

Anders dan de vroegere schilderijen van Munch die vaak dramatisch of melancholiek getint waren, worden de op Ekely ontstane doeken gekenmerkt door hun prachtige kleuren, een soepele penseelstreek en een motiefkeuze die betrokken is aan de onmiddellijke omgeving. Edvard Munch overleed in Oslo op 23 januari 1944.

Als geen kunstenaar was Munch in staat menselijke gevoelens te gieten in schilderijen, die ons ook vandaag nog onverminderd blijven raken

Samenstelling bronmateriaal ten behoeve van het vak beeldende vorming, tekenen, handvaardigheid of textiele werkvormen  uit de onderbouw van vmbo, havo en atheneum. Meewerken aan deze site? Opsturen via e-mail is voldoende. [kunstvakken 2]

Is er zonder uw toestemming en zonder bronvermelding gebruik gemaakt van uw teksten? Onze verontschuldigingen hierover. Laat het ons weten en wij geven een juiste bronvermelding of halen het materiaal van internet. Een financiele vergoeding kunnen wij helaas niet geven.

12/15/2005 last update digitale school Vaklokaal Beeldende Vorming