de onveranderlijke schoonheid van deze schilderijen der natuur waarvan de glazen lens van de camera een beeld werpt in zijn brandpunt... lieflijke beelden, scheppingen van het moment en gedoemd om vlug te verdwijnen.
Het was tijdens dergelijke overpeinzingen dat het idee bij mij opkwam hoe verrukkelijk het zou zijn als het mogelijk zou zijn dat deze natuurlijke beelden zichzelf op papier zouden afdrukken en erop gefixeerd zouden blijven

(Talbot)

Tussen 1829 en 1833 deden Joseph Nicephore Niepce en Louis Daguerre experimenten met lichtgevoelige materialen. Niepce was lithograaf, hij woonde in midden Frankrijk. Daguerre was een Parijzenaar. In de woonplaats van Daguerre ontmoetten zij elkaar in augustus 1827. Twee jaar later maakten ze de afspraak samen te gaan werken.
Nièpce komt op het idee de camera obscura te combineren met lichtgevoelige platen; hij gebruikt daarvoor een plaat die bestaat uit een legering van tin en lood. In de zomer van 1827 –volgens andere bronnen 1826– maakt hij zijn eerste heliogram, een foto van zijn tuin, vanuit een raam in zijn huis. Ook dit is geen kwestie van klik-klak-klaar: de belichtingstijd bedraagt acht uur. Omdat de schaduwen in die tijd van plaats veranderen, is het beeld onduidelijk. De plaat die hij gebruikt, is bestreken met een vernis op basis van asfalt. Op de belichte plaatsen verhardt het asfalt en Nièpce wast de onverharde vernis weg met blanke petroleum en lavendelolie. Het verkregen beeld is een positief: het lichte deel in de foto is afkomstig van het asfalt, de donkere delen zijn het metaal. Niepce overleed in 1833 waarna Daguerre het werk alleen voortzette.

  daguerreotypie

Hij maakte gebruik van gepolijste en aan één kant verzilverde koperen platen. Het zilver werd lichtgevoelig gemaakt door het bloot te stellen aan jodiumdampen. Daarna werd zo'n plaat in een camera gezet en belicht.
Na de belichting werd de plaat ontwikkeld met kwikdampen. Dit is een gevaarlijk werkje want kwikdamp is erg giftig. In ieder geval vormde de kwikdamp met de zilverjodium verbinding amalgaam. Waar de plaat niet werd belicht bleef de zilverjodium verbinding bestaan. Deze werd opgelost in natriumthiosulfaat. Deze laatste stof was de lang gezochte fixeervloeistof. Wat overbleef was amalgaam tegen een achtergrond van koper. Dit was eigenlijk een negatief beeld maar door het glimmende effect van het koper kwam het over als een positief. Hieruit blijkt ook het nadeel van deze techniek want er ontstond een niet reproduceerbaar origineel.
Deze vroege foto's worden daguerreotypieën genoemd.

 

Fox Talbot experimenteerde met eenvoudige camera's, die zijn moeder "muizenvallen" noemde. Je ziet hier een replica, gemaakt voor een museum.

Bijna gelijktijdig was een Brit bezig het eerste moderne fotografische systeem te ontwikkelen. Zijn naam was William Henry Fox Talbot. Zijn werkwijze was als volgt:
Hij doorweekte papier met een oplossing van zilvernitraat. Belichtte het papier, ontwikkelde het met een oplossing van kaliumjodide en fixeerde het met dezelfde stof die Daquerre gebruikte. Het aldus ontstane negatief werd op een tweede stuk lichtgevoelig papier gelegd en weer belicht. Het resultaat was een positief. Prettige bijkomstigheid was natuurlijk dat je dit proces kunt herhalen.
Nadeel van de methode van Talbot was dat de foto's een beetje wazig werden. Dit werd veroorzaakt door de vezels in het papier.

calotypie

Talbot noemde zijn foto 's calotypieën. Naar het Griekse woord kalos, wat mooi betekent en typos voor afdruk. De latere naam fotografie is bedacht door een vriend van Talbot. Photos betekent licht en grafos tekening.

Samenstelling bronmateriaal  ten behoeve van tehatex vwo en het nieuwe vak ckv-3 uit het algemeen deel  voor havo en atheneum. Overnemen voor commerciele doeleinden verboden. Meewerken aan deze site? Opsturen via e-mail is voldoende. 

Is er zonder uw toestemming en zonder bronvermelding gebruik gemaakt van uw teksten? Onze verontschuldigingen hierover. Laat het ons weten en wij geven een juiste bronvermelding of halen het materiaal van internet. Een financiele vergoeding kunnen wij helaas niet geven.


09/20/2003 last update digischool