Bill Viola

Bill Viola werd in 1951 in Flushing, New York geboren en woont thans op Long Beach, Californië. Als student aan de kunstschool van de Syracuse University interesseerde hij zich meteen voor videokunst. Die stond op dat ogenblik nog in haar kinderschoenen. Viola liet geen kans voorbijgaan om zich in het medium te bekwamen.  In de loop der jaren was hij werkzaam bij televisiemaatschappijen, bij Sony in Japan, in een ziekenhuis en… in een dierentuin. Zo volgde hij de snelle ontwikkelingen van de digitale beeldtechnologie en de mogelijke toepassingen ervan op de voet.  

the Rembrandt of the video age

Hij is een representant van de eerste generatie die gebruik kon maken van videoapparatuur en ontwikkelde een sterke visuele esthetiek waarmee hij de videokunst uit het ‘ondergrondse’ circuit haalde. Viola wordt geprezen als een grootmeester van de videokunst. In zijn loopbaan als kunstenaar vallen twee eigenschappen op: zijn leergierigheid op het vlak van geavanceerde beeldtechnologie en zijn geestelijke openheid. 

Bill Viola maakt ingewikkelde videoconstructies, die psychologisch analytisch zijn en vaak gebaseerd op culturen uit het verleden en het heden en op hun relatie met de aarde. Viola’s thematiek is klassiek en gerelateerd aan de essentie van het bestaan: geboorte, mortaliteit(sterfelijkheid) en de dood. De ervaring van deze thema’s in zijn installaties is af en toe zo intens dat de zintuigen het in een instinctieve reactie van het verstand winnen. 

Zijn installaties confronteren de kijker vaak op een onontkoombare en indringende wijze. Sommige van zijn inspiratiebronnen zoals de christelijke mystiek, het Zen-boeddhisme en de schilderkunst van de Renaissance zijn duidelijk herkenbaar in zijn werk. Die belangstelling verklaart mede de buitengewone intensiteit van zijn werk. Zijn technische competentie staat volledig ten dienste van een diepmenselijke en spirituele inhoud. 

 

Bill Viola, Sweet Light, 1977

Zijn installaties zijn dan ook niet spectaculair te noemen. Het gaat nooit om show, maar om bezinning en verdieping. Viola past allerlei middelen toe: extreme vertraging of acceleratie van beelden, afwisseling van wazige en glasheldere beelden, continue of trapsgewijze vervorming. De ene keer wordt je met je neus tot vlak voor een reusachtig scherm geloodst, de andere keer sta je stil in een rustig vertrek, waar dan plots op drie wanden tegelijk angstaanjagende beelden flakkeren van een uil, een donker bos of een brand. Je krijgt allerlei motieven voorgeschoteld: gezichten van mensen natuurlijk, maar ook industriegebieden, openhartchirurgie, verlaten landschappen, dieren, planten, interieurs. De geluiden die daarbij te horen zijn, passen zo goed bij de beelden dat je ze ongemerkt in je opneemt. De allereerste liefhebberij van Viola was elektronische avant-gardemuziek, en dat is zijn werk ten goede gekomen. Akoestische en visuele impulsen scheppen een sfeer die je moeilijk onverschillig kan laten.  

 

Wat Viola op het spoor wil komen, is de grondervaring, de oorspronkelijke, fysieke confrontatie met de basisomstandigheden van onze menselijke conditie, waaruit vonkjes ontstaan. Ja, vonken van angst, verwondering, inzicht, liefde. Als de impulsen die van fundamentele ervaringen als geboorte en dood, verlangen, eenzaamheid, duisternis en zonlicht ontbreken, storten de religieuze leren en gebruiken, die erop teruggaan, als kaartenhuisjes in elkaar. 

Water is een motief dat in Viola's oeuvre vaak terugkomt. Viola ziet water als een 'levensbron' die ook een 'vijandige omgeving' kan worden waarin de mens verdrinkt, als een 'oppervlakte, die wel een barrière is, maar geen hard vlak', een spiegel die 'de wereld reflecteert', maar ook 'transparant' kan worden.

En hij besluit: 'Zo raakte ik geïnteresseerd in water als de fysieke representatie van de andere wereld waarmee we in ons onderbewuste leven. Ik zie het als een heel krachtige metafoor voor die andere, spirituele wereld'. 

Viola gelooft vast dat beelden in staat zijn ons een ervaring van 'zijn' te ontlokken. 'Mijn geloof in het beeld ben ik nooit kwijtgeraakt. Ik heb er nooit aan getwijfeld dat een beeld je waarachtig en werkelijk kan aangaan, op een diep niveau dat verbonden is met je innerlijke zelf en dat kan leiden tot een ommekeer of een bewustwording'. Viola maakt geen videokunst om met technische hoogstandjes uit te pakken. Technische middelen gebruiken we 'om ergens naartoe te gaan, iets te bereiken, onszelf en onze inzichten te verdiepen'. Kunst is uiteindelijk een kwestie van ontvangen en doorgeven: 'It's about being given and giving'. Techniek is een belangrijk onderdeel van Viola’s werk maar dringt nooit op de voorgrond; het blijft slechts het medium dat de werken mogelijk maakt. 

 

The Reflecting Pool ( A new vision)

'Ik gebruik tijd, zoals een schilder kleur gebruikt'

 Catherine’s Room is een videowerk geprojecteerd op vijf ‘flat screen’ LCD-schermen die op ooghoogte naast elkaar hangen. Op elk van de schermen is een vrouw in een interieur te zien. Door een venster in de achterwand van de kamer is de tak van een boom zichtbaar. De verschillen in lichtval geven aan dat we de kamer op vijf verschillende momenten van de dag zien en de boomtak verraadt de wisseling van de seizoenen. Ook de inrichting van de kamer wisselt en de vrouw verricht verschillende bezigheden; zich wassen, yoga oefeningen uitvoeren, naaien, studeren, kaarsen opsteken, lezen en slapen. Door de verstilde aandacht waarmee dit alles wordt uitgevoerd krijgt het alledaagse van deze activiteiten een grote intensiteit.

Op meerdere manieren is in dit digitale vijfluik Bill Viola’s fascinatie voor de schilderkunst te herkennen: in de ikonografie van de voorstelling, de enscenering en aankleding van het tafereel en het effectvolle gebruik van het licht. 

Net als in het magistrale werk The Greeting lijkt Viola het tijdsverloop te vertragen. Handelingen en bewegingen krijgen zo een uitvergrote expressiviteit.

Zoals vaker in het werk van Bill Viola wordt ook hier de cyclische beweging van de tijd tot uitdrukking gebracht. De veranderingen in het licht en het ritme van de activiteiten herhalen zich in een continue ‘loop’ van de scène.

De Amerikaanse kunstenaar Bill Viola (Flushing, New York 1951) werkt al sinds de jaren zeventig met video en geldt als de belangrijkste video-kunstenaar van deze tijd. The Observer noemde hem ‘the Rembrandt of the video age’. Zijn grote overzichtstentoonstelling in 1998 in het Stedelijk Museum trok meer dan 100.000 bezoekers. Onlangs realiseerde hij voor het Deutsche Guggenheim in Berlijn zijn grootste werk Going Forth By Day. Deze installatie is tm 12 januari te zien in het Guggenheim Museum in New York.

Bill Viola, Catherine's Room (2001)

In een van de werken, 'The Crossing' (1996), zien we op een enorm scherm een man in slow motion het beeld in lopen. Hij stopt tenslotte en staat stil. Een druppel water ketst op zijn hoofd, geleidelijk wordt het een straaltje en tenslotte wordt de man volkomen weggevaagd door een stortvloed van water. Op de andere zijde van het scherm loopt op het zelfde moment een man het beeld in. Hij stopt, en kleine vlammetjes beginnen aan zijn voeten te likken. Binnen enkele momenten staat de man in lichterlaaie en verdwijnt zijn lichaam volkomen in de vlammenzee. Wanneer het geweld stopt, is alles wat er nog over is een paar flakkerende vlammetjes en een enkele druppel water.
Nieuw in de videokunst is niet zozeer het toepassen van geavanceerde technieken (Viola wijst erop dat ook Van Eyck in zijn tijd gebruik maakte van innoverende technieken), maar wel wat video mogelijk maakt. Ten eerste het formaat. Al lang verkiezen schilders een groter formaat, waardoor we niet langer de afstandelijke toeschouwers van een esthetische voorstelling blijven, maar zelf een confronterende ervaring moeten ondergaan (denk aan de abstract expressionisten, Newman, Rothko, ...). Een video-installatie, met projecties op verschillende wanden tegelijk, maakt het helemaal onmogelijk dat we buiten het kunstwerk blijven. We staan er midden in, worden erin ondergedompeld, zodat we aan de inwerking van de beelden nauwelijks kunnen ontsnappen. Een tweede troef van videokunst is de factor tijd. Ook aan een Rothko beleef je niets als je niet het geduld hebt zijn ademende kleurvlakken een tijdlang in stilte in je op te nemen. Haastige bezoekers 'zien' niets. Maar daartegen heeft een schilderij geen verweer. Videowerk daarentegen dwingt je wel een tijdje te blijven staan, vanwege het verloop van de beelden, dat zijn eigen ritme oplegt. En Viola is een meester in het inbouwen van onthaasting, verstilling, toeval, verrassing en spanning in zijn installaties.

Samenstelling bronmateriaal uitsluitend en alleen ten behoeve van het nieuwe vak ckv-3 uit het algemeen deel  voor havo en atheneum. Overnemen voor commerciele doeleinden verboden. Meewerken aan deze site? Opsturen via e-mail is voldoende. (tehatex vwo 2004)

Is er zonder uw toestemming en zonder bronvermelding gebruik gemaakt van uw teksten? Onze verontschuldigingen hierover. Laat het ons weten en wij geven een juiste bronvermelding of halen het materiaal van internet. Een financiele vergoeding kunnen wij helaas niet geven.


05/08/2007 last update