Richard Buckminster Fuller (1895-1983)

Bucky

Reeds vroeg in zijn leven nam Richard Buckminster Fuller het vaste besluit om zijn intellect en wetenschappelijke inzichten in te zetten ten voordele van de medemens. Tot aan zijn dood in 1983 heeft hij zich dan ook onvermoeibaar ingezet om zijn idealen te realiseren. Hij had de vaste overtuiging dat een aanvaardbare levensstandaard binnen het bereik ligt van iedere mens. Dit dankzij de juiste toepassing van nieuwe technologieėn die hij baseerde op onderliggende organisatieprincipes die ook terug te vinden zijn in de natuur.

Van al zijn uitvindingen is de geodetische constructie wellicht de meest bekende en tot de verbeelding sprekende. Deze structuur, die de handige eigenschap dat deze steviger wordt als je de bol groter bouwt, werd voor het eerst tentoongesteld tijdens de Wereldexpo te Montreal, Canada in 1967. Ze kende in de decennia daarna zowel burgerlijke, militaire als wetenschappelijke toepassingen. Een bekend voorbeeld uit Nederland is het voormalige Aviodome bij Schiphol.
In 1947 ontdekte Richard Buckminster Fuller de toepasbaarheid van de geodetische meetkunde en toonde met zijn theorie aan, dat deze constructie tot de sterkste, lichtste en de meest economische kan wordengerekend. Sedertdien zijn er over de gehele wereld op deze basis meer dan 100.000 constructies van wisselende afmetingen en uit verschillende materialen voor de meest uiteenlopende doeleinden gebouwd.

Het viervlak wordt gevormd door een ruitvormig paneel, dat om de lengte-as is geknikt en waarvan de korte diagonaal verbonden wordt door een buis. De ter plaatse gemonteerde ruimtelijke viervlakken worden rond de hijsmast gegroepeerd, aan elkaar bevestigd en opgehangen aan de hijskabels. Naar gelang de montage vordert wordt de koepel verder opgetrokken en meerdere hijskabels aangebracht. Nadat de koepel zijn eindvorm heeft bereikt wordt deze op de draagring geplaatst. De montagemast wordt vervolgens gedemonteerd waarna de nok van de koepel met sluitpanelen wordt gedicht. De naden van de koepel met sluitpanelen worden vervolgens afgedicht met een elastisch blijvende kit. Het totale montageproces duurt, afhankelijk van de koepelgrootte, 4 tot 12 weken.

Het Aviodome bij Schiphol, de eerste 'geodetische' koepel in Europa.Het aluminium gebouw is ontworpen door R. Buckminster Fuller (1895-1983), wiskundige, architect, uitvinder, ziener. De door Fuller toegepaste structuur heeft de handige eigenschap dat deze steviger wordt als je de bol groter bouwt. Het markante gebouw stamt uit 1971 en was lange tijd de grootste aluminium koepel ter wereld.

De overkapping van het voormalige luchtvaartmuseum bestaat uit een aluminium koepel, zijnde een deel van een bol met een straal van 34,14 m. Het is een Amerikaans patent en is in Amerika vervaardigd en verscheept naar Nederland. Dit is mogelijk omdat de hele koepel uit betrekkelijk kleine delen samengesteld wordt.

leder element bestaat uit een plaat aluminium, dik 2,286 mm, gesneden en gebogen tot een diamantvorming paneel, met daaraan verbonden een zeskantige buis van 88,9 mm geperst van hetzelfde materiaal. Er zijn 14 verschillende maten panelen toegepast voor de vorming van het oppervlak van de koepel. De hoofddiagonalen van de platen variėren in lengte van ± 2,72 m tot ± 3,56 m en de korte diagonalen van ± 1,73 m tot ± 2,18 m.

Bij de opbouw worden de viervlakken bij de hoeken met elkaar verbonden door gesmede verbindingsstukken en de tegen elkaar liggende paneelflenzen worden met bouten vastgezet. Tevens worden er feitelijk viervlakken gevormd door de ruimtes tussen elke drie met elkaar verbonden oorspronkelijke viervlakken, zodat er een ruimte vakwerk ontstaat. De koepel wordt via scharnierende flenskolommen op de ringboog gesteund en via de gevelkolommen naar de fundatie doorgezet.

Meer koepels kun je vinden op  www.karlhartig.com/ dome/dome.html

Wood River Dome Wood River, Illinois

Links: Buckminster Fuller  http://www.hfmgv.org/dymaxion/  http://solutions.synearth.net/2002/12/19

Samenstelling bronmateriaal ten behoeve van tehatex 2003/2005 en het nieuwe vak ckv-2 uit het algemeen deel  voor havo en atheneum. Meewerken aan deze site? Opsturen via e-mail is voldoende. 

Is er zonder uw toestemming en zonder bronvermelding gebruik gemaakt van uw teksten? Onze verontschuldigingen hierover. Laat het ons weten en wij geven een juiste bronvermelding of halen het materiaal van internet. Een financiele vergoeding kunnen wij helaas niet geven.

06/28/2004 last update