PERSPECTIVA PICTORUM ET ARCHITECTORUM

De architect Girolamo Rainaldi ontwierp voor de Jezuiten La Casa Professa del Gesł te Rome (rond 1680) als hun hoofdkwartier. Binnen het ontwerp stond ook de woning, waarin de heilige Ignatius zijn laatste levensjaren doorbracht. Andrea Pozzo (1642-1709) kreeg de opdracht voor het decoratieprogramma. Van hem is ook het boek "Perspectiva pictorum et architectorum" afkomstig. Je ziet twee gravures uit dit boek. Ze laten zien op welke manier je een anamorphotische wandschildering op een muurvlak kunt aanbrengen.

Doe het zelf: neem een behoorlijk grote afbeelding (zelf tekenen of affiche) en voorzie deze van rasters. Construeer nu op een schoon en wit muurvlak (schoolgang?) de hulplijnen, zoals je die ziet op de onderste afbeelding. Verdeel de figuur in evenveel vakken als je bij je voorbeeld gerasterd hebt. Breng de tekening van ieder rastervlak over op het corresponderende vlak op de muur. Naar eigen materiaalkeuze afmaken. Succes ermee!

En zo construeer je architectuur elementen op een plat vlak

In La Casa Professa zie je enkele opmerkelijke staaltjes van trompe d'oeil en anamorphose

Beneden: anamorphotische wandschildering: links recht van voren, rechts lijken de figuren wel ruimtelijk!

 

Samenstelling bronmateriaal  ten behoeve van tehatex 2003/2005. Meewerken aan deze site? Opsturen via e-mail is voldoende. 

Is er zonder uw toestemming en zonder bronvermelding gebruik gemaakt van uw teksten? Onze verontschuldigingen hierover. Laat het ons weten en wij geven een juiste bronvermelding of halen het materiaal van internet. Een financiele vergoeding kunnen wij helaas niet geven.

08/25/2004 last update digischool