Padre Andrea Pozzo

De Apotheose van de heilige  Ignatius 1688-90  Fresco Sant'Ignazio, Rome

De Sant’ Ignazio zou de tweede grote jezuïetenkerk van Rome worden. De Jezuïeten leverden dan ook zelf een aantal van de belangrijke kunstenaars die meewerkten aan het project. Padre Andrea Pozzo maakte de prachtige schilderingen in het interieur. Deze schilderingen zorgen voor verrassende effecten. De kerk heeft namelijk geen koepel, maar het plafond is zo geschilderd dat het net lijkt of er een koepel in zit. 
In een ander deel van het plafondfresco beeldt Pozzo een tafereel uit waar de heilige Ignatius het licht ontvangt van Jezus, waarop de heilige het vervolgens doorgeeft aan de vier werelddelen die zijn afgebeeld in de hoeken van het plafond.

afrika.jpg (222269 bytes)  amerika.jpg (234163 bytes)  azie.jpg (270853 bytes)

Afrika    Amerika     Azie

De heilige Ignatius geneest pestlijders. Deze episode is onderdeel van het door Andrea Pozzo gecreëerde decoratieprogramma, waarvan het inhoudelijke middelpunt de wonderdaden van de stichter van de iezuiétenorde zijn. De in 1680 voltooide gewelffresco's met hun sterke ruimtelijke illusionisme gelden in en buiten Rome als schoolvoorbeelden voor de barokke techniek van het schilderen binnen een cirkel. Rome, San Ignazio.

De achterliggende gedachte is dat de jezuïeten priesters uitstuurden naar alle werelddelen om de “heidenen” te bekeren tot het Christendom. De mensen die zijn bekeerd door de zendelingen blaken van geluk en danken de heilige Ignatius. Het is immers aan de zendelingen te danken dat zij zijn bekeerd en zich nu niet meer schuldig maken aan ketterij en het vereren van de verkeerde goden.

Door middel van een ronde tegel in de vloer geeft Andrea Pozzo aan waar je moet gaan staan om de schijnarchitectuur, waarin behalve schilderingen ook echte beelden zijn verwerkt, het best tot zijn recht te laten komen.

Samenstelling bronmateriaal  ten behoeve van tehatex 2003/2005. Meewerken aan deze site? Opsturen via e-mail is voldoende. 

Is er zonder uw toestemming en zonder bronvermelding gebruik gemaakt van uw teksten? Onze verontschuldigingen hierover. Laat het ons weten en wij geven een juiste bronvermelding of halen het materiaal van internet. Een financiele vergoeding kunnen wij helaas niet geven.

08/25/2004 last update digischool