Gargouilles

Het oorspronkelijke nut van een Gargouille is dat ze dienst doen als waterafvoer voor de daken van kathedralen. Wanneer er bij zware regenval water uit de keel van de waterspuwers komt klinkt er een specifiek geluid dat weerklinkt als de Franse benaming.

Technisch gezien gaat het dan om een waterspuwer en noem je een beeld dat een of ander creatuur moet voorstellen een Grotesque. Sinds de invoering van metalen waterafvoerpijpen dienen ze alleen nog een symbolische functie. De betekenis van een gargouille is dat ze een kerk of woning bescherming bieden tegen het kwaad.

 

Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc (1814 – 1879) was een Frans architect en architectuurtheoreticus. Hij schreef onder andere een Dictionnaire Raisonne de l'Architecture.

Hij werd bekend door zijn vele restauraties van middeleeuwse gebouwen, vooral kerken, welke tijdens de beeldenstorm en de Franse revolutie vernietigd of beschadigd waren. Hij was een belangrijke figuur ten tijde van de neogotiek.

Ondanks deze aandacht voor de geschiedenis kan Viollet-le-Duc zeker ook gezien worden als een voorloper van de moderne architectuur. Hij was een van de eersten die ijzer ging gebruiken. Verder was hij ook een voorstander van het principe dat de vorm uit de functie moest voorkomen.

Viollet-le-Duc restaureerde onder meer de Notre-Dame in Parijs. Door het gebrek aan onderhoud was de Notre-Dame reeds sterk vervallen in de 18° eeuw, en ze werd verder beschadigd tijdens de revolutie en onder Napoleon.

In het kader van de belangstelling voor het verleden tijdens de Romantiek wordt de Notre Dame door Viollet-le-Duc grondig gerestaureerd tussen 1841 en 1864. 

Er komen nieuwe beelden en glasramen, de classicistische bepleistering wordt verwijderd; het dakgebinte, de portalen en het koor hersteld. Ook wordt de vieringstoren herbouwd.Op de viering herbouwde Eugene Violet-le-Duc de spits. De waterspuwers zijn ook van zijn hand.

 

In Nederland was Viollet-le-Duc een belangrijke inspiratiebron voor beeldbepalende architecten als Cuypers (Rijksmuseum, Centraal Station Amsterdam)

Samenstelling van het bronmateriaal voor de vaklokalen uitsluitend en alleen ten behoeve van de vak ckv-1 uit het algemeen deel  voor havo en atheneum en het vak ckv vmbo en de kunstvakken uit het profiel C&M. (CKV 2/3 en tehatex) en uit de onderbouw het vak beeldende vorming. Meewerken aan deze site? Opsturen via e-mail is voldoende. 

Is er zonder uw toestemming en zonder bronvermelding gebruik gemaakt van uw teksten, afbeeldingen ed? Onze verontschuldigingen hierover. Laat het ons weten en wij geven een juiste bronvermelding of halen het materiaal van internet. Een financiele vergoeding kunnen wij helaas niet geven.

18-05-2007