Egyptomanie in Engeland

Edward Long

Edward Poynter

David Roberts

Een schilder, die met belangstelling voor Egypte zijn sporen heeft verdiend, was Edward Long (1829-1891) Na zijn bezoek aan Egypte in 1874 vervaardigde hij een tiental doeken in faraonische sfeer. Meestal koos hij een thema met Bijbelse onderwerpen in Egypte, zoals  'De vlucht naar Egypte’ (1883), (afbeelding 1) waarop het ezeltje met Maria en het Kind een Isis processie tegenkomt tegen een decor van tempels en piramiden.

1

Afbeelding 2  ''Farao’s dochter''

Het vinden van Mozes’ (1886), waar ibissen, stenen leeuwen, palmen en papyrus de entourage vormen voor de prinses en haar gevolg. We worden in zijn werken getroffen door de archeologische accuratesse, waarbij de collecties van musea een centrale rol spelen.

2

Een meer spectaculaire benadering had Edward Poynter (1836-1919), (zie afbeelding 3) die in zijn ‘lsrael in Egypte’ (1867) de grootse architectuurscènes van David Roberts evenaarde.

3

De Engelse tekenaar David Roberts bereisde Egypte en Nubië in de jaren 1838 en 1839. Zijn tekeningen (zie afbeelding 4)  werden met de beschrijvingen van William Brockedon in zes delen uitgegeven: ‘Egypt and Nubia, from drawings made on the spot’, 1846.

4

Samenstelling bronmateriaal ten behoeve van kunstvakken voor havo en vwo in het profiel C&M..  Meewerken aan deze site? Opsturen via e-mail is voldoende. Geraadpleegde literatuur: Openbaar Kunstbezit 84/5

Is er zonder uw toestemming en zonder bronvermelding gebruik gemaakt van uw teksten? Onze verontschuldigingen hierover. Laat het ons weten en wij geven een juiste bronvermelding of halen het materiaal van internet. Een financiele vergoeding kunnen wij niet geven

04-02-2010