Afrikamuseum, Berg en Dal

De bakermat van het Afrika museum in Berg en Dal is de Congregatie van de Heilige Geest. De paters van deze Congregatie bedreven in vele gebieden in Afrika de zielzorg en verzamelden daar uit hoofde van hun beroep de voorwerpen die ze er aantroffen. De bedoeling was eigenlijk om thuis te laten zien welke heidense voorwerpen in Afrika gebruikt werden. Ook de missionarissen ontdekten dat de voorwerpen die de Afrikanen sneden, kleurden en bewerkten, zulke algemeen menselijke gevoelens bevatten, dat er maar één goede menselijke benadering mogelijk was: in plaats van ze te verbranden, er begrip voor te krijgen en vervolgens respect.
Met de komst van pater-conservator Croonenburg in1958 kwam het accent op artistiek interessante objekten te liggen, die uit alle delen van zwart Afrika mochten zijn. De voorkeur ging uit naar rustige, ingetogen, symmetrische beeldjes, zoals de Baulebeeldjes uit Ivoorkust die opdat moment het Europese esthetische gevoel aanspraken en die je niet voor de kinderen hoefde weg te zetten want ze mochten, met andere woorden, niet aanstoot gevend zijn. Later volgden de mooie, rustige beelden van het Kongo gebied, hoewel de spijker-en fetisjbeelden er al wat woester begonnen uit te zien.

Voorbeelden uit de huidige collectie

Hoewel het Afrika museum in Berg en Dal door andere volkenkundige musea meestal als een museum voor Afrikaanse ‘kunst’ wordt beschouwd, is de eigenlijke doelstelling meer het wekken van belangstelling voor culturen van Afrika ten zuiden van de Sahara. Gezien de oorsprong van de verzameling, in het bijzonder voor de religieuze aspecten daarvan, ook al is er de laatste jaren een neiging tot minder religie en kunst en meer dagelijks leven en gebruiksvoorwerpen te bespeuren.
Wat betreft het aankoopbeleid betekent dit, dat met het kleiner worden van het budget de aandacht verschuift in de richting van gebruiksvoorwerpen, en daarmee ook naar exposities, die meer van het dagelijks leven van andere volken laten zien. Ook al zal er in de toekomst wat meer aandacht komen voor minder traditionele Afrikaanse kunst, dat wil niet zeggen, dat exportkunst of toeristische kunst hier zomaar opgesteld zal worden, hoogstens in het kader van een speciaal tentoonstellingsthema, zoals acculturatie, (de aanpassing en integratie van Afrikaanse aan westerse culturen) Hel Afrika museum wil wel veranderingen in Afrika in beeld brengen, maar zal toch n iet zo ver gaan om bijvoorbeeld beeldjes met gloeilampen of plastic kammetjes in een expositie op te nemen.

Met educatieve projecten kunt u uw leerlingen goed voorbereiden op een bezoek aan het Afrika Museum. De projecten zijn afgestemd op de leeftijd en het niveau van de leerlingen. Informatie over de lespakketten vindt u onder Publicaties.

Leerlingen laten zich inspireren door hedendaagse Afrikaanse kunstenaars en exposeren hun eigen werk in het museum.
Meer info...

[Naar de museumsite]

Samenstelling bronmateriaal ten behoeve van kunstvakken voor havo en vwo in het profiel C&M..  Meewerken aan deze site? Opsturen via e-mail is voldoende. Geraadpleegde literatuur: Openbaar Kunstbezit 82/juli

Is er zonder uw toestemming en zonder bronvermelding gebruik gemaakt van uw teksten? Onze verontschuldigingen hierover. Laat het ons weten en wij geven een juiste bronvermelding of halen het materiaal van internet. Een financiele vergoeding kunnen wij niet geven

19-06-2011