zoeken
mail a friend
Colofon, disclaimer, copyrights

 

Colofon
Cultuurwijzer is in 2001 ontwikkeld in opdracht van Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) in samenwerking met de volgende bedrijven:
Vormgeving: IJsfontein, Amsterdam
Technische realisatie: Trezorix bv, Leiden
Samenstelling en eindredactie: DEN
De centrale zoekingang voor de databases is ontwikkeld door Medialab, Amsterdam

Medio 2005 is Cultuurwijzer overgenomen door het Instituut Collectie Nederland (ICN). ICN gaat er een Collectiewijzer van maken, een website voor en door collectiebeheerders. De erfgoedbrowser, ontwikkeld door Medialab, wordt wel verder ontwikkeld door ICN om de Collectie Nederland zichtbaar te maken.
Cultuurwijzer en Cultuurwijs zullen nog een tijdje in aangepaste vorm op het internet te vinden zijn, maar er zal wegens mankracht geen redactie meer plaatsvinden, waardoor onderhoudsgevoelige informatie als hyperlinks niet goed meer kunnen werken.

 

Disclaimer
Bij de samenstelling van de inhoud van de Cultuurwijzer is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet geheel correct of verouderd is. Digitaal Erfgoed Nederland kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, tijdelijke interrupties of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze site alsmede in de websites van derden waarnaar verwezen wordt. Digitaal Erfgoed Nederland ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook.
De links die in de Cultuurwijzer zijn opgenomen zijn op betrouwbaarheid getest. Digitaal Erfgoed Nederland is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik dat er van kan worden gemaakt.
De redactie van de Cultuurwijzer houdt zich aanbevolen voor alle informatie die de site kan verbeteren.


Copyrights
De intellectuele eigendomsrecht op alle teksten, beelden en geluiden in de Cultuurwijzer behoren toe aan Digitaal Erfgoed Nederland of aan de licentiegevers. De licentiegevers worden bij name genoemd onder het kopje Instelling in de rechterkolom. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de uitdrukkelijke toestemming vooraf van Digitaal Erfgoed Nederland of haar licentiegevers. Vragen hieromtrent kunnen gesteld worden aan de redactie.
Teksten, beelden en geluiden mogen wél voor persoonlijke, niet-commerciële, of studie doeleinden gebruikt worden. Bij gebruik van informatie van de site dient de Cultuurwijzer duidelijk als bron te worden vermeld, evenals het auteursrecht of andere eigendomsrechten. Linken en verwijzen naar de pagina's van de Cultuurwijzer op Internet is toegestaan. De redactie stelt het op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld. De Digitaal Erfgoed Nederland heeft haar best gedaan om de voorwaarden ten aanzien van het gebruik van de teksten, beelden en geluiden met alle rechthebbenden overeen te komen. Eenieder die zich niettemin eigenaar weet van materiaal op de Cultuurwijzer zonder dat met hem of haar daarover afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met de redactie van de Cultuurwijzer.

Digitaal Erfgoed Nederland behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.


Zie ook:
Instelling:
Digitaal Erfgoed Nederland

Publicatiedatum:
20 april 2006