Reliekhouder

De belangrijke Maaslandse edelsmid was Godefroide de Claire. Deze was actief in het midden van de 12de eeuw. Het draagaltaar is een merkwaardig werk. Het heeft twee Byzantijnse versierde reliekhoudertjes met relieken van het H. Kruis. Ze werden, toen ze in het Maasland arriveerden, omstreeks 1150 in een groter reliekschrijn geplaatst, dat op zijn beurt versierd was met champlevé-email. Champlevé-email en cloissoné-email waren beide zeer belangrijke emailtechnieken in de Middeleeuwen.


De iconografie toont de geschiedenis van het ware kruis. Het betreft de legende van hetgeen met het kruis van Christus na zijn dood gebeurde. Het werk is afkomstig uit de bekende abdij van Stavelot. Het ligt een 20-tal km ten zuiden van Luik.

Polychromie

Veelkleurige beschildering van beeldhouwwerk.

Horror Vacui

Het betekent letterlijk: angst voor het lege, het onversierde oppervlak.

Champlevé-email

In een metalen plaat worden lijnen gegroefd, die opgevuld worden met email. Het champlevé (= opgehoogd veld) slaat dus eigenlijk op de negatieve vorm, t.t.z. de resulterende vorm na het insnijden van de plaat.