Ary Scheffer Paolo e Francesca 1855

De Romantiek

Zoals Europa nog steeds een christelijke beschaving wordt genoemd, ook al gaan er steeds minder mensen naar de kerk, zo is de Romantiek in onze moderne tijd nog in alles aanwezig, ook al wordt het woord nog bijna alleen half ironisch gebruikt wanneer er kaarslicht op een gedekte tafel valt. Romantisch is in de populaire betekenis alles wat meesleept, ontroering teweegbrengt en verlangen oproept. Vandaar dat het zo makkelijk voor commerciele doeleinden gebruikt kan worden: alles moet tegenwoordig immers met ‘passie’ gepaard gaan (‘maak van uw vakantie een avontuur met passie!’).
 

Droom, kies, ontdek en geniet!
Bij Thomas Cook hebben we een passie voor vakantie.  Welke bestemming u ook kiest, met Thomas Cook is uw vakantie in de beste handen. 
Wedden dat je wil blijven?

 
 
 

De Romantiek (1790 tot 1830) heeft ervoor gezorgd dat wij al het persoonlijke: dagboeken, brieven, autobiografieën, gevoelens, emoties, ontroering, vervoering, de normaalste zaak van de wereld zijn gaan vinden. Dat was niet gebeurd als Jean-Jacques Rousseau, een van de voorvaders van de romantici, zijn autobiografie Bekentenissen niet had geschreven (na zijn dood in 1778 gepubliceerd). Dat boek werd een model voor de Romantiek omdat Rousseau daarin op openhartige, zichzelf niet ontziende manier zijn innerlijke zielenroerselen blootgaf. Daarmee werd de ruimte van het innerlijk geopend en in één moeite door werd de natuur verheerlijkt. De zelfbekentenis en het uiten van gevoelens werden ook respectabel. De Romantiek legde de menselijke natuur bloot als bron van het leven.

De Romantiek, dat is niet alleen maar iets rooskleurigs, maar ook iets zwarts.

De romantici begonnen rond 1795 het binnenste van de mens te onthullen: de ziel, de fantasie, de droom, het spirituele, het ik, het verlangen, het bovenzinnelijke, de diepte en het oneindige. Over een hele catalogus van gevoelens en emoties werd ineens zonder schaamte geschreven: weemoed, Weltschmerz, enthousiasme, eenzaamheid, melancholie, extase, perversie, noodlottigheid, energie, uitzichtloosheid, wanhoop, wilskracht en willoosheid. Deze hoge en lage, sombere en vrolijke, bizarre en verheven gevoelens behoorden allemaal tot de Romantiek, dus niet alleen de vermaarde sombere. En ze zijn sindsdien allemaal tot het duurzame repertoire gaan behoren van de moderne literatuur, beeldende kunst, toneel en de muziek. Modern, omdat het sindsdien niet meer alleen om de mooie gevoelens ging, maar ook om de donkere en afgrondelijke kanten van de geest, om de bloemen van het kwaad van Baudelaire en om de schoonheid die haar gezicht heeft verbrand. De Romantiek, dat is niet alleen maar iets rooskleurigs, maar ook iets zwarts.
Al dit nieuwe terrein was in principe vruchtbaar. Allereerst natuurlijk voor de literatuur, maar ook voor de kennis (inzicht in de psyche van de mens) en voor de filosofie: het was niet meer alleen de objectieve wereld van rede waar alles om draaide, maar nu ging het ook om het belang van de subjectieve wereld van elk individu. Het was een complete omkering!
Samenstelling van het bronmateriaal voor de vaklokalen uitsluitend en alleen ten behoeve van de vak ckv-1 uit het algemeen deel  voor havo en atheneum en het vak ckv vmbo en de kunstvakken uit het profiel C&M. (CKV 2/3 en tehatex) Meewerken aan deze site? Opsturen via e-mail is voldoende. Bron Hemel en hel van het verlangen. CPeeters

Is er zonder uw toestemming en zonder bronvermelding gebruik gemaakt van uw teksten? Onze verontschuldigingen hierover. Laat het ons weten en wij geven een juiste bronvermelding of halen het materiaal van internet. Een financiele vergoeding kunnen wij helaas niet geven.

02-02-2010 last update