Tegelijkertijd een aantrekkelijk en gevaarlijk genre,

deze programmamuziek!

Het is aantrekkelijk voor de hoorder, omdat hij zich met zekere realiteiten kan bezighouden, welke hij bij een absolute symfonie mist; het is gevaarlijk, omdat bij een programmatisch werk de hoorder de "film"-waarde der compositie kan verwarren met de feitelijke muzikale betekenis. Wanneer een aandachtig toehoorder zou zeggen: ,Je ziet het voor je, het is net echt, dus is het prachtige muziek" - dan trekt hij een scheve conclusie. Als hij zou opmerken: "Ik was zo geboeid dat ik het programma eigenlijk vergat", dan wijst dit op een zuiver muzikaal waarderen. Wanneer de componist zich ten doel stelt, zo precies mogelijk "filmachtig" een en ander weer te geven, werkt hij minder goed als muzikaal kunstenaar aan wanneer hij naar aanleiding van een "programma" een zelfstandig muzikaal stuk componeert.

H. ANDRiESSEN, Over Muziek, Spectrum, Utrecht-Brussel, 1950. Afb Moldau Praag

De Moldau van Smetana is een beroemd voorbeeld van zogenaamde programmamuziek. Dat wil zeggen: de muziek is beschrijvend, vertellend, anekdotisch. Al luisterend zie je als het ware de steeds wisselende rivier door het landschap stromen. Bij programmamuziek wordt het muzikale verhaal stap voor stap verteld. Luister naar twee korte stukjes:

  De rivier is nog maar een beekje  (488 kb/MP3  0.31 min)

  De rivier is al sterk aangezwollen  (577 kb/MP3 0.36min)

[Meer over De Moldau van Smetana.............]

Ma vlast is de originele titel van Mijn vaderland van Bedrich Smetana. Tussen deze zes symfonische gedichten vinden we ook het bekende Vltava - De Moldau.

Een ander bekend voorbeeld is ‘De schilderijententoonstelling’ van Mussorgski. Klik op Mussorgsky en  lees over de achtergronden op deze site die gemaakt is door een docent uit Dordrecht . De muziek is niet de ‘echte’ orkestklank maar geeft toch een aardige indruk.

Modest Mussorgsky fragment uit "de schilderijenverzameling" Wandeling door de Tuilerien (MP-3)

Het tegenovergestelde van ‘programmamuziek’ is ‘absolute muziek’. Die muziek verwijst niet naar een buitenmuzikaal gegeven, vertelt geen verhaal, illustreert geen persoon. Absolute muziek is gecomponeerd om de zuiver muzikale effecten. Het gaat dan puur  en alleen om maat, ritme, melodie en instrumentatie. Strawinsky schijnt eens geantwoord te hebben op de vraag waar zijn muziek over ging:  ‘mijn muziek stelt niets voor’. Je kunt absolute muziek misschien wel vergelijken met ‘non-figuratieve’ of ‘abstracte’ beeldende kunst.

Bij zogenaamde titelmuziek wordt in een beschrijvende titel de sfeer van het geheel aangeduid. De Mondscheinsonate van Beethoven is daarvan een goed voorbeeld.

Vanzelfsprekend maken alle hier genoemde muziekgenres gebruik van dezelfde muzikale middelen. Grenzen zijn dan ook moeilijk te trekken. 

Hoe zou je bijvoorbeeld het volgende fragment willen noemen: programmamuziek of absolute muziek?

  Rimsky Korsakov. (De vlucht van de hommel MP3)

  Rachmaninoff. (De vlucht van de hommel MP3)

  Harry James. (De vlucht van de hommel MP3)

Samenstelling bronmateriaal ten behoeve van het nieuwe vak ckv-2 uit het profiel cultuur en maatschappij voor havo en atheneum.  Meewerken aan deze site? Opsturen via e-mail is voldoende. 

Is er zonder uw toestemming en zonder bronvermelding gebruik gemaakt van uw teksten? Onze verontschuldigingen hierover. Laat het ons weten en wij geven een juiste bronvermelding of halen het materiaal van internet. Een financiele vergoeding kunnen wij niet geven

12-12-2014