Leveringsvoorwaarden trainingen KunstELO

 • Heeft u vragen of producten of diensten van KunstELO dan kunt u met ons contact opnemen via de website .
 • Na afloop van Digischool trainingen vullen deelnemers een evaluatieformulier in. Indien evaluaties daartoe aanleiding geven zullen passende maatregelen worden genomen, zowel naar de inhoud van de training als naar de deelnemers.
 • Studiematerialen die tijdens of ten behoeve van de cursussen worden verstrekt zijn eigendom van Digischool en mogen niet worden vermenigvuldigd of voor andere doeleinden worden gebruikt.
 • CURSUS KUNSTELO

  1. Docenten kunnen zich aanmelden voor de cursus ELO voor de Kunstvakken. Deze cursus wordt verzorgd door de docent Kunstvakken van Digischool.
  2. Na aanmelding ontvangt u een factuur à 250 euro (ex. BTW) en eventueel 150 euro (ex. BTW) voor iedere collega van dezelfde school. Deze kosten zijn inclusief alle materialen.
  3. U dient deze factuur binnen 2 weken na datum factuur te betalen. Indien u niet op tijd betaalt, ontvangt u een herinnering. Omdat er kosten gemaakt worden voor het organiseren van de cursus dient de factuur in alle gevallen betaald te worden. Bij ziekte of afmelding schuift uw aanmelding door naar de volgende cursusdatum of u kunt kiezen voor de online cursus. Dit is ook het geval bij eventuele afgelasting vanwege te weinig aanmeldingen of andere bijzondere omstandigheden (denk aan bijv. corona)
  4. De cursus wordt in beginsel twee maal per jaar op zaterdag georganiseerd op de volgende locatie:
   Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch
   Mercatorplein 2
   's-Hertogenbosch
  5. Indien er minder dan 10 deelnemers voor een cursus zijn, vervalt de cursus. Uw aanmelding schuift dan door naar de volgende cursusdatum of u kunt kiezen voor de gepersonaliseerde online cursus.
  6. Een week voor aanvang van de cursus ontvangt u een herinnering en een routebeschrijving.
  7. De cursushandleiding wordt voor aanvang van de cursus uitgedeeld. U ontvangt dan tevens een account waarmee u gedurende twee maanden als docent toegang krijgt tot de online omgeving voor de Kunstvakken en de door u gekozen cursussen (max. 6)om nog wat langer te kunnen oefenen en een indruk te krijgen van de inhoud. Voor landuriger toegang en/of toegang voor uw leerlingen dient u een regulier abonnement af te sluiten (KunstELO).

  ONLINE CURSUS KUNSTELO

  1. Docenten kunnen zich onder bepaalde omstandigheden aanmelden voor de online cursus ELO voor de Kunstvakken. Deze cursus wordt online aangeboden en bestaat uit filmpjes en te maken opdrachten in een persoonlijke oefenomgeving. Deze online omgeving wordt gedurende dertig dagen beschikbaar gesteld
  2. Na aanmelding ontvangt u een factuur à 250 euro (exclusief 21% BTW). Een tweede deelnemer van dezelfde school krijgt 100 euro korting. Deze kosten zijn inclusief alle materialen.
  3. U dient deze factuur binnen 2 weken na datum factuur te betalen. Indien u niet op tijd betaalt zal een herinnering gestuurd worden. De factuur dient in alle gevallen betaald te worden. U krijgt pas toegang tot de online cursus als de factuur betaald is!
  4. De cursushandleiding ontvangt u zodra de betaling voldaan is via email. Deze kunt u desgewenst zelf printen.

  ABONNEMENT KUNSTELO

  1. In het schooljaar waarin u de cursus volgt kunt u een abonnement voor het gebruik van de KunstELO afsluiten voor u en uw leerlingen voor dat schooljaar. De kosten hiervoor bedragen 250 euro (ex btw) voor maximaal 30 leerlingen. Voor elke leerling extra betaald u 5 euro (ex.btw)
  2. Aan het eind van het schooljaar worden de accounts gesloten en alle accounts gewist. De docent Kunstvakken actualiseert de online omgeving met het oog op de nieuwe eindexamenprogramma’s.
  3. Het abonnement wordt niet automatisch verlengd. Begin van het nieuwe schooljaar kunt u (opnieuw) een abonnement op de KunstELO nemen voor 250 euro (ex. BTW) per jaar voor maximaal 30 leerlingen. Voor elke leerling extra betaalt u 5 euro (ex BTW). Uw account wordt geactiveerd zodra de factuur is betaald. Dit abonnement duurt een jaar. In de maand juni ontvangt u jaarlijks een aanbod om dit abonnement te verlengen.
  4. Indien u klachten heeft over de inhoud of de organisatie van de cursus, kunt u ons klachtenformulier invullen.
  5. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.
  6. Digischool reageert binnen 10 dagen op de klacht. U ontvangt een inhoudelijke reactie of de mededeling dat Digischool meer tijd voor onderzoek nodig heeft.
  7. Indien Digischool meer tijd voor onderzoek nodig heeft ontvangt u een toelichting en een datum waarop Digischool verwacht met een definitieve reactie te komen.
  8. Indien u het niet eens bent met deze reactie zal een onafhankelijk persoon uw klacht bekijken, eventueel contact met u opnemen en binnen een maand uitspraak doen.
  9. Deze uitspraak is bindend voor beide partijen, Digischool en indiener van de klacht.
  10. Eventuele gevolgen van de uitspraak dienen door betrokken partijen te worden uitgevoerd.
  11. Ingediende klachten worden gedurende vijf schooljaren bewaard.