Paolo en Francesca:

een onmogelijke liefde

Dante is een bekende schrijver uit de 14e eeuw. Hij werd wegens afwijkende politieke opvattingen in 1302 verbannen uit zijn woonstad Florence. Italië was geen politieke en sociale eenheid in die tijd. Men hing of de keizer aan of de paus. Dante behoorde tot de Guelfen, de pauselijken, zoals de meeste mensen in Florence. Deze groep was echter onderverdeeld in de gematigden (Bianchi) en de radicalen (Neri). Toen de Neri aan de macht kwamen, werd Dante als invloedrijke Bianchi de stad uitgezet. Door de Divina Commedia te schrijven hoopte Dante terug te mogen keren. Het diende als rehabilitatie van zijn goede naam en als een poging om zijn gelijk te halen in de kwestie. Dante droomde van een verenigd Italië dat weer een belangrijke rol in Europa zou spelen, zoals vroeger ten tijde van de romeinen. Zijn poging had echter niet het gewenst effect en hij stierf in 1321 in ballingschap.

Ook in de zevende kring van de Hel was het niet goed toeven!

Zijn boek: De Divina Commedia is een manifest over Dante's politieke ideeën, maar ook een eerbetoon aan Beatrice. Ze was niet echt zijn geliefde, maar een vrouw die hij aanbad en bewonderde als een hoofse liefde. Dante droeg gedichten aan haar op en ook in de Divina Commedia speelt ze een belangrijke rol. Het werk bestaat uit drie delen; 

  • de Hel

  • de Louteringsberg

  • het Paradijs 

Het werk bevat in totaal 100 canti of zangen. Het speelt in het jaar 1300, als de dichter een week lang in het gezelschap van Vergilius, de dichter van Rome als symbool van de menselijke filosofie, vanuit de duistere wouden der zonden afdaalt in de Hel, en daarna langs de hellingen van de Louteringsberg omhoogklimt. Beatrice, als symbool van de goddelijke openbaring, leidt hem rond door het Paradijs.

 

De Hel bestaat volgens Dante uit negen kringen en eindigt bij Lucifer die vastgevroren zit in een enorme ijsmassa. Tijdens zijn afdaling, komt Dante Paolo en Francesca tegen. Zij bevinden zich in de tweede hellekring, de kring der wellustigen. Francesca was uitgehuwelijkt aan de oudere broer van Paolo da Rimini. 

Paolo en Francesca werden echter verliefd op elkaar. Helaas betrapte de echtgenoot van Francesca hen toen de liefde opbloeide en hij vermoordde beide terstond. Omdat ze hun zonden voor hun dood niet meer konden opbiechten, belandden ze in de Hel. De tweede hellekring is nog niet zo erg, maar zeker niet plezierig om in te vertoeven. De geliefden worden in een continue wervelstorm meegesleept en hebben nooit tijd om even op adem te komen. Voor eeuwig zijn ze met elkaar verstrengeld.

De Hel of Inferno:
Schematisch weergegeven bestaat zijn Inferno uit een ondergrondse trechter, terrasvormig opgebouwd uit steeds dieper gelegen niveaus van steeds kleinere cirkels. De verbinding tussen deze cirkels wordt gevormd door vier rivieren: de Acheron, de Styx, de Phlegeton en uiteindelijk: de Cocytus, het bevroren meer in het centrum van de aarde. De eerste cirkel is het grootst: het voorgebrochte. De zielen die hier na hun dood verblijven worden niet gestraft. Hier rusten de deugdzame, ongedoopte zielen. In de volgende cirkel worden de wellustigen gestraft.

De derde cirkel wordt bewaakt door Cerberus, de Hellehond. Deze cirkel omvat de gulzigaards, gevangen in een koude, stinkende afvalberg. De vierde herbergt de vrekken en verkwisters. Na deze volgt de rivier de Styx.
De Styx vormt de vijfde cirkel en is de grens tussen de bovenste en de onderste hel. Zij leidt naar de hoofdstad van de hel, de stad van Dis, ook wel: Satan. Het hele onderste gedeelte van de hel bevindt zich in deze stad, bewaakt door de FuriŽn en Medusa.
In de zesde cirkel branden de ketters in gloeiende graven.

Dan volgt de Phlegeton, de rivier van bloed, een onderdeel van de zevende cirkel waar de geweldadigen gestraft worden - de oorlogstokers, tirannen, rovers en psychopaten.
Deze rivier is de eerste van drie ringen waaruit de zevende cirkel bestaat. In de tweede ring lijden de zelfmoordenaars, en in de derde: de woekeraars, godslasteraars en homosexuelen.
Bestaat de zevende cirkel uit drie ringen, de achtste - het Malebolge - kent tien onderverdelingen, de 'bolgia'.
Iedere bolgia heeft zijn eigen zondaars, zoals pooiers, vleiers, corrupte geestelijken, valse profeten, fraudeurs, huichelaars, dieven, bedriegers, intriganten en vervalsers.
Onder het Malebolge bevinden zich weer drie ringen, rond de bevroren rivier Cocytus. Hier vertoeven de verraders - in de eerste ring de verraders van hun familie, in de tweede zij die hun land verrieden, in de derde de verraders van hun gasten.

In het midden van deze ringen, het Inferno en de aarde, bevinden zich zij die hun Heer verrieden, en in het exacte midden daarvan: de grootste onder de verraders - Satan, vastgevroren en huilend.

Dante ontmoet Beatrice: het begin van een onmogelijke liefde

Kunstenaars hebben fragmenten van dit verhaal talloze malen uitgebeeld: de meest beroemde kus uit de beeldende kunst is er een voorbeeld van.

 

Concert de Sant Antoni al Teatre Principal de Mao el 21-01-2006. La Banda interpreta "La Divina Comedia" 1er. moviment "Infern"

Samenstelling bronmateriaal utsluitend en alleen ten behoeve van het nieuwe vak ckv-1 uit het algemeen deel  voor havo en atheneum.  Meewerken aan deze site? Opsturen via e-mail is voldoende. 

Is er zonder uw toestemming en zonder bronvermelding gebruik gemaakt van uw teksten? Onze verontschuldigingen hierover. Laat het ons weten en wij geven een juiste bronvermelding of halen het materiaal van internet. Een financiele vergoeding kunnen wij helaas niet geven.


04/20/2010 last update DIGISCHOOL