zoeken
mail a friend
Bodegraven

Romeinse militaire voorwerpen en restanten van een poortgebouw, wachttorens en een omwalling lijken het bestaan van een klein fort in Bodegraven te bevestigen. Maar tot systematisch onderzoek wordt uitgevoerd, blijft de precieze aard van de militaire post onduidelijk.

Langs de Romeinse grens (Limes)
Tussen de forten bij Zwammerdam (Nigrum Pullum) en dat bij Woerden (Laurium) verwachtten de Romeinen destijds niet direct aanvallen van de vijand. Het gebied aan de overkant van de Rijn bestond uit moeras zonder bevaarbare rivieren. Dat er bij Bodegraven toch een militaire post was, had te maken met het landschap ten zuiden van de Rijn.
Daar mondden kleinere kreken uit in de Rijn en één daarvan liep zelfs door tot achter het fort in Zwammerdam. Extra aandacht was dus geboden. Voor de Limesweg was bij Bodegraven een dam of brug nodig om de zijrivieren over te steken. Goede redenen dus voor de Romeinen om er een versterking te bouwen, wellicht een mini-castellum (burgus).

Ruiterhelm (175 - 225 n. Chr.) van messing met resten verzilvering, bedoeld als pronkstuk voor parades. Collectie Rijksmuseum van Oudheden, Leiden. Foto: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort
Wat is hier gevonden?

Vondsten uit 1977 en 1994 brachten Romeinse dakpannen aan het licht, voorzien van stempels (zie dateringsmethoden). Bij de Willemstraat in Bodegraven is een poortgebouw met twee wachttorens gevonden van een versterking van hout en aarde. De bouwperiode ligt tussen 61 en 69 n. Chr. Een waterloop in het westen beperkte de ruimte om een groot fort te bouwen. Hieruit valt op te maken dat er in Bodegraven een mini-castellum heeft gelegen. Andere vondsten, zoals de dakpanstempels, een helm, een mes en speerpunt, lijken dat te bevestigen, maar de locatie is nog niet systematisch onderzocht.


Instelling:
Digitaal Erfgoed Nederland

Publicatiedatum:
30 november 2004