Zoeken naar cultuur in Nederland
 
  Reis door cultuur in Nederland
 
  over cultuurwijs abonneer
 
home
terug
opnieuw zoeken
opnieuw zoeken

Gebruikte bronnen

In archieven kun je veel documenten vinden met informatie over het dagelijks leven in het verleden.  Hieronder vind je een overzicht van de bronnen die zijn gebruikt voor het artikel over het leven aan boord van VOC schepen.

Wezen in dienst van de VOC
1. Register van jongens uit het Burgerweeshuis te Middelburg, die ter zee varen, met aantekeningen over hun lotgevallen en gage, 1720-1773.
Zeeuws Archief, archief Godshuizen Middelburg, 1631
2. Lijst van de uitrusting ter zeevaart voor weesjongens van het Armweeshuis, 1771.
Zeeuws Archief, archief Godshuizen Middelburg, 1504
3. Register van aan jongens uit het Middelburgse Burgerweeshuis verstrekte bovenkleding en schoenen, 1726-1762.
Zeeuws Archief, archief Godshuizen Middelburg, 1600
4. Het v.m. Armweeshuis aan het Noordpoortplein te Middelburg, 1861.
Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap, Zelandia Illustrata, II-672

Scheepsjongen op een VOC-schip
1. Pistool, kogels, kruidzakje, lepels en tabaksdoos, 18de eeuw.
Bruikleen: Antiekhandel De Bolle Baaf te Middelburg
2. Goudse pijp, 18de eeuw.
Particulier bezit
3. Aalbert Johan Koens, een scheepsjongen uit Vlissingen met scheepshoed op, pistool in de rechterhand op het dek van een kofschip, 1794. Kopergravure door George Kockers.
Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap, Zelandia Illustrata, IV-546
4. Lijsten van uitrusting van Jan Akkerdaas die heeft aangemonsterd bij een VOC-schip, 1774.
Zeeuws Archief, archief Godshuizen Middelburg, 1633
5. Aan de wand links: Gedicht voor Engelbert Johan van der Mandere ter gelegenheid van zijn aanstelling tot bewindhebber van de VOC Kamer Zeeland, gemaakt door de wezen van het Burgerweeshuis, 1787.
Zeeuws Archief, collectie Van der Mandere

Matrozen in dienst van de VOC
1. Monsterrol van matrozen op het schip de Pallas, 1766.
Nationaal Archief, archief Verenigde Oostindische Compagnie, 12296
2. Onderzoek naar welke middelen de VOC kan gebruiken om meer matrozen aangemonsterd te krijgen, 18de eeuw.
Zeeuws Archief, archief Mathias Pous Tak van Poortvliet, 227
3. Opgave van betaling aan roergangers en matrozen in dienst van de VOC, 18de eeuw.
Zeeuws Archief, archief Mathias Pous Tak van Poortvliet, 227
4. Opgave van te leveren kledingstukken voor bemanningsleden van de VOC, 1794.
Zeeuws Archief, archief Mathias Pous Tak van Poortvliet, 233
5. Verslag van problemen bij het reduceren van de gage van matrozen in dienst van de VOC, 18de eeuw.
Zeeuws Archief, archief Mathias Pous Tak van Poortvliet, 227
6. Aan de wand: Aanmonstering van scheepsvolk, eind 18de eeuw. Tekening door J.H. Koekkoek.
Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap, Zelandia Illustrata, III-1010

Instelling: