Zoeken naar cultuur in Nederland
 
  Reis door cultuur in Nederland
 
  over cultuurwijs abonneer
 
home
terug
opnieuw zoeken
opnieuw zoeken

Immigranten

Projectpakket De Gouden Eeuw

De familie van Isaac Massa vluchtte na de val van Antwerpen in 1585 naar Haarlem Frans Hals
Huwelijksportret van Isaac Massa en Beatrix van der Laen
1622
Rijksmuseum, Amsterdam

In de Gouden Eeuw steeg het aantal inwoners van Nederland van ongeveer anderhalf miljoen in 1600 tot bijna twee miljoen mensen in de tweede helft van de 17de eeuw. De steden maakten een spectaculaire groei door. Vooral het aantal inwoners van Amsterdam nam toe, van 50.000 in 1600 tot 200.000 in 1650. De drie belangrijkste redenen hiervoor waren de natuurlijke groei, de godsdienstige verdraagzaamheid en de economische voorspoed in de Republiek.

Aan het eind van de 16de eeuw veranderde er veel in de Nederlanden. Sinds 1566 was het land in Opstand tegen de katholieke Spaanse overheersing. Vanaf 1572 wonnen de opstandelingen onder aanvoering van Willem van Oranje steeds meer terrein. In 1579 volgde er een scheuring: de calvinistische Noordelijke Nederlanden zetten de strijd tegen Filips II voort, terwijl de Zuidelijke Nederlanden trouw beloofden aan het katholieke geloof en de Spaanse koning. Aanhangers van het protestantse geloof -de calvinisten- die in het Zuiden woonden, konden twee dingen doen. Ze konden zich bekeren tot het katholieke geloof of vluchten naar het Noorden.

Veel Vlaamse en Brabantse bewoners vluchtten naar Hollandse steden, waaronder Haarlem, Utrecht, Leiden en Delft. De meesten gingen echter naar Amsterdam. Deze stad nam al snel de machtige positie van Antwerpen en zou uitgroeien tot een wereldstad. De immigranten waren erg belangrijk voor de Noordelijke Nederlanden. Zij brachten geld, kennis en ervaring mee en leverden een grote bijdrage aan de culturele en economische bloei. De kunstenaars onder hen gaven een belangrijke impuls voor de kunst in de Gouden Eeuw.

Aan het eind van de 17de eeuw kwam, naast de vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden, een nieuwe groep immigranten naar Nederland. Dit waren Hugenoten, Franse protestanten, die hun land moesten ontvluchten. Niet alle nieuwkomers slaagden er in hier een nieuw bestaan op te bouwen en leden grote armoede.



Hoofdartikel:
•  De Gouden Eeuw
Zie ook..
 
Instelling:
Rijksmuseum Amsterdam
 
Publicatiedatum:
12 maart 2004