Zoeken naar cultuur in Nederland
 
  Reis door cultuur in Nederland
 
  over cultuurwijs abonneer
 
home
terug
opnieuw zoeken
opnieuw zoeken

Nederlandse kunstenaars

Projectpakket de Gouden Eeuw


Rembrandt van Rijn schilderde de Nachtwacht in opdracht van een Amsterdamse schuttersvereniging Rembrandt van Rijn
Nachtwacht
1642
Rijksmuseum, Amsterdam

Tijdens de Gouden Eeuw bereikte de Nederlandse kunstproductie een hoogtepunt. Vanwege de grote vraag naar kunst en vooral schilderijen woonden er veel buitenlandse kunstenaars in de Republiek. Daarentegen trokken Nederlandse beeldhouwers en schilders door Europa om voor diverse opdrachtgevers te werken, onder wie vorsten, kerken en kooplieden. In de protestanste Republiek was de kerk weggevallen als opdrachtgever. 

De protestanten waren, in tegenstelling tot de katholieken, tegen het afbeelden van bijbelse verhalen en heiligen. Hun kerkgebouwen waren sober en werden niet versierd met beelden en andere kunstwerken. De grootste opdrachtgevers vormden de overheid, de VOC, de WIC, weeshuizen, liefdadigheidsinstellingen en schutterijen

Kenmerkend voor de 17de-eeuwse schilderkunst was de specialisatie van de schilders. Iedere kunstenaar had zijn eigen specialiteit, zoals het maken landschappen of portretten. Dit ging soms zo ver dat aan een schilderij verschillende kunstenaars werkten. De een zorgde voor de mensen en de ander voor het landschap waarin ze zich bevonden. 


Hoofdartikel:
•  De Gouden Eeuw
Zie ook..
 
Instelling:
Rijksmuseum Amsterdam
 
Publicatiedatum:
12 maart 2004