Voor de nieuwe bouwstijl hadden de mensen uit de dertiende eeuw zelf nog geen naam. Die werd er pas later aan gegeven door de Italianen, die zelf meer bleven voortbouwen in de stijl van hun grote voorouders, de Romeinen. Zij vonden die overdadige bouwwerken uit het noorden niet mooi, ze vonden het bouwkunst van barbaren, van de Goten. Zo ontstond de naam gotiek. DE GOTIEK
Door moeilijkheden met de financiering of problemen met het bouwen werd de voltooiing van die gigantische ondernemingen vaak vertraagd tot wel tweehonderd jaar.

Met het bouwen van de Dom van Utrecht begon men omstreeks 1275 en rond 1525 stopte men ermee, hoewel het grootste deel van de gewelven nog niet was aangebracht. De nog rijkere Sint-Jan in Den Bosch, die pas in 1559 kathedraal werd, kwam in ongeveer 250 jaar gereed evenals de Onze-Lieve- Vrouwekathedraal in Antwerpen en de Sint-Baafs-kathedraal in Gent.

In de dertiende eeuw was het vrij rustig. Er hoefde geen oorlog gevoerd te worden en de verschrikkelijke pest was geweken. De boeren hadden niet te klagen over het weer, zodat er volop voedsel was. Voor de kooplieden in de stad gingen de zaken goed. Voor al deze zegeningen wilde de bevolking God danken en de gedachte rijpte om een nieuwe kathedraal te bouwen, grootser en mooier dan de oude, die met zware muren en kleine vensters in de romaanse bouwstijl omstreeks 1100 was opgetrokken

Hoewel de bisschop het hoofd van de kerk was, regelde een groep geestelijken, die het kapittel werd genoemd, de geldzaken. Een speciale commissie uit hun midden hield zich met bouwzaken bezig. Men noemde dat de kerkfabriek. 

Die stelde de  bouwmeester  aan. Deze had zijn kennis van bouwkunst en bouwkunde verkregen doordat hij de bouwloodsen van vele kathedralen in Frankrijk en ook in Engeland en Duitsland bezocht had en er had gewerkt. Hij werd door het kapittel ontboden en men verzocht hem een ontwerp voor de nieuwe kathedraal te maken, de leiding bij de bouw te nemen en ambachtslieden aan te trekken, die onder hem zouden werken.

Het ontwerp

In de weken daarna schetste en ontwierp de bouwmeester de kathedraal en maakte ten slotte zijn plan.

Hij combineerde opzet en onderdelen van de kathedralen, die hij op zijn reizen had gezien, met de opdracht die hij van het kapittel had gekregen om de langste, breedste, hoogste en mooiste kathedraal te ontwerpen, die mogelijk was. De definitieve plannen waren getekend op twee vellen perkament en ze werden voorgelegd aan de bisschop en het kapittel. Op één ervan stond een plattegrond, die de opzet van de kathedraal toonde met daarin de namen van de verschillende onderdelen geschreven. De tweede tekening liet een aanzicht van de muur tussen middenschip en zijschip zien, die de verschillende delen van het gebouw van de vloer tot het bovenste gewelf aangaf.

De fundering wordt aangebracht

De kathedraal moest de vorm van een kruisbasiliek krijgen. Dat betekent dat de kerk een kruisvormige plattegrond heeft, het middenschip en het dwarsschip hoog opgaan en er zijbeuken zijn die smaller en lager zijn dan de middenbeuk. Er worden dan in het bovendeel van die beuk, de lantaarn of lichtbeuk, vensters gemaakt, waardoor licht in het midden van de kerkruimte binnenvalt. Het koor ligt aan de oostzijde, aan de westzijde moest een rijk versierde gevel met twee torens komen.

Samenstelling bronmateriaal ten behoeve van het nieuwe vak ckv-2 voor havo en vwo in het profiel C&M..  Meewerken aan deze site? Opsturen via e-mail is voldoende. 

Is er zonder uw toestemming en zonder bronvermelding gebruik gemaakt van uw teksten? Onze verontschuldigingen hierover. Laat het ons weten en wij geven een juiste bronvermelding of halen het materiaal van internet. Een financiele vergoeding kunnen wij niet geven: het Nederlandse onderwijs is een kale kip en daar valt dus niets te plukken. 


Opdracht 1: Lees les 1.5.0.2.

Opdracht 2: Maak onderstaande vragen

Na de brand openden de monniken de graftomben van de heiligen en haalden de sarcofagen uit het verwoeste koor. Ze plaatsten de sarcofagen in de beuk en scheidden ze door een laag scheidingsmuurtje van de gelovigen. Gedurende vijf jaar wonnen de broeders advies in over hoe ze de afgebrande kerk weer konden herstellen. De Engelse en Franse architecten die werden aangesteld, konden het niet eens worden over hoe de pijlers versterkt moesten worden. Een van hen, Guillaume de Sens, werd gekozen vanwege zijn ervaring met hout en steen en zijn goede reputatie.

1.- Welke werkzaamheden liet Guillaume achtereenvolgens uitvoeren?

......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

In 1179 volgde de Engelsman William hem op.

2.- Welke werkzaamheden liet deze William achtereenvolgens uitvoeren?

......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Daarna noemt Gervais in zijn tekst de verschillen tussen het oude en het nieuwe gebouw, waarmee hij tegelijkertijd bijzonder goed de bouwkundige discussie aan het eind van de 12e eeuw verwoordt:

3.- Noem enkele verschillen.

......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 

 

02/17/2018 update