L'AMANT

(de minnaar)

Marguerite Duras

(Gia Dinh, Vietnam, 4 april 1914 - Parijs 3 maart 1996)

DE MINNAAR 1984
Een blanke, vijftienjarige lyceumleerlinge krijgt een relatie met een meer dan tien jaar oudere, schatrijke Chinees. Hij haalt haar op in een limousine met chauffeur, vergast haar familie op dure etentjes, maar wordt nooit echt geaccepteerd. Een onmogelijke liefde tegen de achtergrond van het vooroorlogse, koloniale Vietnam: een kleinburgerlijke, door raciale vooroordelen vergiftigde samenleving, vol afgunst en naijver.

De taal is het eerste dat opvalt aan de boeken en toneelstukken van Marguerite Duras. Ze gebruikt de taal vooral om een gevoel van onzekerheid te creëren. Tijd en plaats zijn vaak onduidelijk, en de woorden zijn vaak zo onzeker omdat ze herinneringen moeten oproepen. Die herinneringen gaan altijd over De Grote Liefde, het thema bij uitstek in Duras' werk. "De liefde van één ogenblik" noemt Duras het zelf. De herinnering aan die liefde, het verlies ervan en de dood komen in vrijwel al haar werk aan de orde. Als beeld voor het verlangen gebruikt Daras vaak de zee. Geliefden worden erdoor verzwolgen. een mooi voorbeeld hiervan is het toneelstuk Savannah Bay.

De moeder let niet op het uiterlijk van haar dochter, die er -volgens velen- als een hoer bij loopt. Ze draagt een oude en versleten laag gedecolleteerde zijden jurk van haar moeder met een riem van één van haar broers er omheen, schoenen van goudlamé met hoge hakken, een mannenhoed en opvallende make-up.

Op een dag, in dezelfde kleding, staat ze op de pont over de rivier Mékong. Na de oversteek blijft ze even naar de rivier kijken. Ze merkt een zwarte limousine op met een man, die naar haar kijkt. De man stapt uiteindelijk uit en biedt aan om haar naar huis te brengen.

Normaal gaat ze altijd met de bus voor inheemsen. Ze neemt het aanbod aan..........................

Leesfragment 1: De minnaar 

Leesfragment 2: De minnaar uit Noord-China
Praktische Opdracht (PO) voor CKV-1  

De verfilming van deze autobiografische bestseller The Lover / L'amant  door Jean-Jacques Annaud, (1991, Frankrijk/Engeland) beperkt zich tot de anecdote van de roman. Geheime liefde tussen jeugdige Française en zeventien jaar oudere, schatrijke Chinees in het Vietnam van 1929. 

 
MARGUERITE DURAS
De schrijfster en cineaste, eigenlijke naam Marguerite Donnadieu, studeerde aan de Sorbonne wiskunde, rechten en politieke wetenschappen, nam in de Tweede Wereldoorlog deel aan het verzet en werd na de oorlog journaliste. Na een moeizaam debuut in de letteren werd zij wereldberoemd met Hiroshima mon amour (1959), dat door Alain Resnais voor de film werd aangepast. Daarna volgden romans, verhalen, novellen en scenario's die de onrust van de moderne mens en het wanhopig pogen een brug te slaan tussen de in eenzaamheid levende figuren, tot onderwerp hebben.
Haar buitengewone jeugd in Vietnam werd in verschillende romans geschetst, bij voorbeeld in Un barrage contre le Pacifique (1950) en in haar beroemdste boek L'amant (1984; Prix Goncourt). Zij groeide op aan de oever van de Mékong, maar toen haar vader stierf verspeelde haar moeder het familiekapitaal.
In 1932 vertrok zij naar Parijs om haar studie te voltooien en werd lid van de communistische partij. Haar leven lang bleef zij geëngageerd. Haar eerste vier boeken zijn ontstaan vanuit een klassieke opvatting van de roman, maar met Les petits chevaux de Tarquinia (1953) en Les chantiers (1954) veranderde haar stijl.

Duras toonde grote belangstelling voor de film. Sinds het succes van de film India Song (1975; boek 1973) schreef Duras tot aan haar dood afwisselend romans en filmscenario's.

Het oeuvre van Marguerite Duras neemt een aparte plaats in binnen het Franse postmodernisme. Officieel wordt het niet tot de nouveau roman gerekend, maar het heeft er wel aanknopingspunten mee. Ook zij trachtte datgene wat niet gezegd is, de verdrongen of verzwegen gevoelens van haar personages voelbaar te maken. Haar stijl was sober en in al haar boeken keerden de thema's liefde en dood telkens terug. Men spreekt betreffende Duras wel over 'het schrijven over de stilte' (l'écriture du silence).

Samenstelling bronmateriaal uitsluitend en alleen ten behoeve van het nieuwe vak ckv-1 uit het algemeen deel  voor havo en atheneum. Geraadpleegde literatuur:http://www.taalfilosofie.nl/aut_duras.htm

Is er zonder uw toestemming en zonder bronvermelding gebruik gemaakt van uw teksten? Onze verontschuldigingen hierover. Laat het ons weten en wij geven een juiste bronvermelding of halen het materiaal van internet. Een financiele vergoeding kunnen wij helaas niet geven.


04/19/2010 last update