Le Nouveau Roman

CKV-1Thema: Rebellie en Experiment 

 

Op de euforie van de jaren zestig van de 20ste eeuw volgde een economische crisis met de daarmee samenhangende werkeloosheid. Als resultaat daarvan ontstond een nieuw maatschappijbeeld waarin de blik niet meer naar buiten maar naar binnen was gericht. Centraal staan dan het eigen ik en de eigen verbeelding. 

Postmodernisme  Kenmerken zijn onder andere:

In de schilderkunst valt het gebruik van vroegere stijlen en stromingen op, die men overneemt. We spreken soms van "citeren" uit het werk van anderen. De schilder neemt dan het onderwerp over of de wijze van schilderen. Een bekend voorbeeld van een postmodernistische schilder is Rob Scholte

In de architectuur bedoelen we er vooral mee, dat het uiterlijk van een gebouw meer bepalend is dan de functie ervan en waarin men stijlkenmerken van vroegere bouwstijlen terug kan vinden. De architect Bofill is hiervan een mooi voorbeeld. Het is niet moeilijk, om in de onderstaande afbeeldingen klassieke bouwelementen en versieringen te vinden. 

   

In de literatuur: men twijfelt aan objectieve kennis; het postmodernisme gaat uit van de onkenbaarheid van de wereld. Dat wil zeggen dat de wereld geen verlengstuk meer is van het “ik” maar een vreemd en vijandig decor. De kenbaarheid van de wereld wordt voortdurend ter discussie gesteld: de wereld wordt beschreven als een gesloten circuit waaruit je niet kunt ontsnappen. De personages zijn vaak onduidelijke en middelmatige helden, die in conflict zijn met het hier en nu. Men staat sceptisch tegenover morele waarden, het geloof in de vooruitgang is niet meer aanwezig.

De schrijvers van de nouveau roman zijn erg bezig met de taal, die onder invloed van de voorbije oorlog, gewantrouwd wordt. Taal die vastlegt of logisch beschrijft, wordt afgewezen en er wordt de voorkeur gegeven aan proza dat voorlopig en voorzichtig formuleert en dat herroepen kan worden. 

Ook de vormgeving is daarop gericht. Personages in de traditionele zin worden vermeden en vervangen door wisselende gezichtspunten of door een bewustzijn (stem) van waaruit gebeurtenissen, gevoelens e.d. worden beleefd. 

Ook de logische verhaalopbouw met zijn gerichtheid op de intrige wordt losgelaten. De nouveau roman is in hoge mate experimenteel.

Wat je altijd terugvindt in de Nouveau Roman is:

  • isolement van het individu

  • ontoegankelijkheid van de buitenwereld

  • teksten zijn vaak geschreven in de vorm van “ego-documenten”.

Dat zijn bijvoorbeeld dagboeken, brieven of reconstructies van persoonlijke gebeurtenissen. Alle vertegenwoordigers van de nouveau roman zijn de autobiografische toer opgegaan. We beperken onze voorbeelden tot Frankrijk, de bakermat van de nouveau roman:

Enkele schrijvers van Le Nouveau Roman (1959)

Van links naar rechts: Alain Robbe-Grillet, Claude Simon, Claude Mauriac, Jérôme Lindon, Robert Pinget, Samuel Beckett, Nathalie Sarraute, Claude Ollier

Hoe ziet een verhaal uit de Nouveau Roman eruit?

Bij de traditionele roman heeft de schrijver eerst een idee waarover hij wil gaan schrijven, daarna maakt hij de tekst. Zijn bedoeling is dan om op een leuke, duidelijke, begrijpelijke manier een verhaaltje te vertellen.   Bij de Nouveau Roman begint de schrijver met een tekst en al schrijvende wordt hem, maar ook de lezer pas duidelijk wat nu eigenlijk het idee achter die tekst is.

Er wordt met de vertelvorm geëxperimenteerd, bijv. door het bewust loslaten van de chronologie of door verschillende perspectieven naast of door elkaar te gebruiken. 

In de nouveau roman worden bijv. collagetechnieken en verspringing van het perspectief toegepast, o.m. om een vervreemdingseffect te bewerkstelligen. Men spreekt in dit verband daarom wel van antiroman.

Voorbeeld collage/montage techniek (uit Mannekino van Sybren Polet)

De experimentele romanvorm wordt gekenmerkt door het overheersen van het motief van de vervreemding, door de objectieve beschrijving van een wereld met eigen wetten, door de afwezigheid van een herkenbare intrige, afkeer van psychologie en door experimenten met de taal.

Relatie met de werkelijkheid

In de 20e eeuw maakt de beschrijving een belangrijke ontwikkeling door, die nauw verbonden is met de ingrijpende vormexperimenten van de avant-gardes. De tegenstelling tussen beschrijven en vertellen vervaagt. In de Franse nouveau roman, die zich vanaf de jaren 50 ontwikkelt, blijkt een overdaad aan beschrijvingen voor te komen, vooral van onbelangrijke dingen. Maar de relatie met de ‘werkelijkheid’ is geheel anders dan bij de realisten. Er is een kloof ontstaan tussen de mens en de dingen, de mens is van de werkelijkheid vervreemd. Het enige wat de schrijver overblijft, is deze objecten zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven.

Het personage

Het personage in een traditionele tekst is niet zomaar een willekeurig persoon. Het personage heeft een voor- en achternaam, we kennen zijn geschiedenis en hij heeft een beroep. Natuurlijk heeft dat personage een karakter dat bij hem past. Van de ene kant is dat personage uniek en onvervangbaar maar van de andere kant kan het iedereen zijn. Vaak zijn het helden, omdat ze niet zijn wat men van ze verwacht: een vondeling, een gek, een weeskind etc.  

In de romans van de Nouveau Roman zijn de personages helemaal niet traditioneel. Ze hebben geen naam en zijn niet menselijk. Het verhaal bestudeert ook niet het karakter van de hoofdpersoon maar juist de ergste rariteiten van zo iemand. De verhalen zijn vaak in de derde persoon enkelvoud geschreven.

Vaklokaal CKV-1 digitale school

Samenstelling bronmateriaal uitsluitend en alleen ten behoeve van het nieuwe vak ckv-1 uit het algemeen deel  voor havo en atheneum. Meewerken aan deze site? Opsturen via e-mail is voldoende. Is er zonder uw toestemming en zonder bronvermelding gebruik gemaakt van uw teksten? Onze verontschuldigingen hierover. Laat het ons weten en wij geven een juiste bronvermelding of halen het materiaal van internet. Een financiele vergoeding kunnen wij helaas niet geven.
04/20/2010 last update