KUA: Burgerlijke cultuur van Nederland in de 17de eeuw 

Invalshoek 3.5: Kunst, wetenschap en techniek

[invalshoek 1[invalshoek 2]  [invalshoek 3[invalshoek 4]  [invalshoek 5]  [invalshoek 6]

3.5.1.- Speelde men eerst nog toneel op straat of plein of aan het hof, langzamerhand maakt deze speelplek plaats voor een echte schouwburg, waar dan wel betaald moest worden, om er binnen te komen. De decors worden sterk verbeterd en allerlei technieken moeten de toeschouwers verbaasd doen staan: de kunst- en vliegwerken doen hun intrede! [Lees verder........]
3.5.2.- In 1891, toen het oog nog niet zo gewend was aan de manier waarop het fototoestel de dingen waarneemt, was de Amerikaanse etser en lithograaf Joseph Pennel, een vriend van Whistler, getroffen door het 'fotografisch perspectief' van Vermeers Officier en het lachende meisje. Wat zijn oog getroffen had, was de wanverhouding van de man in vergelijking met het meisje. [Lees verder........]
3.5.2.1.- Naast een camera obscura maakte Vermeer natuurlijk ook gebruik van het perspectief om de dingen op de juiste wijze weer te geven. Met betrekkelijk eenvoudige hulpmiddelen als een spijker, een touwtje en wat krijt ................Kijk verder.....

  Vermeer en het lijnperspectief 1

  Vermeer en het lijnperspectief 2

3.5.2.2.- Philip Steadman opperde vergaande hypothesen over Vermeer-interieurs, uitgaande van de aanname dat Vermeer-schilderijen bijna foto's zijn. Steadman claimt dat Vermeer binnen een zeven meter lange studio aan de voorzijde van zijn huis in een grote, afgescheiden donkere ruimte, een Camera Obscura, plaats nam. [Lees verder.....]
3.5.3.- Trossen druiven, met hun veelheid aan lichten en schaduwen, hun verschillen in textuur, matte en glanzende oppervlakken, bieden de schilder de kans om zijn vaardigheden in het schilderen van direct en indirect licht, en alle mogelijke halftonen te laten zien. [Lees verder........]

3.5.4.- Thijs is beter bekend onder zijn verlatijnste naam Johannes Thysius, zoals in 17e-eeuwse geleerdenkringen gebruikelijk was. Het gaat hierbij in zijn totaliteit om niet meer dan zo'n 2200 boeken met daarbij nog een verzameling van circa 5 tot 6000 pamfletten. De Bibliotheca Thysiana is de enige openbare boekenverzameling die in de 17e eeuw als bibliotheek werd gebouwd. [Lees verder........]

 

[invalshoek 1[invalshoek 2]  [invalshoek 3[invalshoek 4]  [invalshoek 5]  [invalshoek 6]


Samenstelling bronmateriaal uitsluitend en alleen ten behoeve van het nieuwe vak ckv-2 uit het profiel C & M voor havo en atheneum. Meewerken aan deze site? Opsturen via e-mail is voldoende. Is er zonder uw toestemming en zonder bronvermelding gebruik gemaakt van uw teksten? Onze verontschuldigingen hierover. Laat het ons weten en wij geven een juiste bronvermelding of halen het materiaal van internet. Een financiele vergoeding kunnen wij helaas niet geven.

17-12-2014