KUA: Burgerlijke cultuur van Nederland in de 17de eeuw 

Invalshoek 3.2: Kunst en esthetica

[invalshoek 1]  [invalshoek 2]  [invalshoek 3[invalshoek 4]  [invalshoek 5]  [invalshoek 6]

3.2.0.- Scamozzi behoort tot de Italiaanse renaissancearchitecten die in de zestiende eeuw de schoonheid van de klassieke bouwkunst herontdekten. Net als zijn leermeester Andrea Palladio (1508- 1580) zette hij zich af tegen de gotiek.[Lees verder.........]
3.2.0.1..- De schilder Gťrard de Lairesse is een van die kunstenaars van de tweede helft van de l7de eeuw die zijn ideeŽn over de kunst heeft bijeengebracht in een 'geleerde' verhandeling.  [Lees verder.....]
3.2.0.2.- De bekende dichter, schilder en kunst theoreticus Karel van Mander voegde aan het eind van zijn Schilderboeck (1604) na zijn kunsttheoretische verhandelingen en biografieťn van schilders, de 'Wtleggingh op den Metamorphosis' toe. [Lees verder.....]
3.2.1.- Een belangrijk onderdeel van de tekst-beeldliteratuur wordt gevormd door de emblematiek: zinnebeelden met een meestal moraliserende tekst. Het plaatje zorgt ervoor dat de boodschap in het geheugen beklijft. [Lees verder........]

3.2.1.1.- De kwakzalver was een geliefd thema in de 17de eeuw: het bood ruimschoots de gelegenheid tot moraliseren. De kwakzalver bedriegt de mensen en de mensen willen bedrogen worden. Voor dit schilderij gebruikt Dou beelden uit de emblemata-literatuur. [Lees verder.....]
3.2.2.-Richtlijnen voor het ontlenen of kopiŽren bestonden nauwelijks in de 16e eeuw. In de 17e eeuw was het 'rapen' of bijeengaren van motieven uit andermans werk een door kunsttheoretici aanbevolen werkwijze en ook de allerberoemdste schilders schuwden deze praktijken niet [Lees verder........]
3.2.3.- Navolging, 'imitatio' was een algemeen bekend begrip sinds de Renaissance, toen in alle theorieŽn de Oudheid als een goed voorbeeld werd voorgehouden. [Lees verder........]
3.2.4.- Zoals gezegd werden pas tegen 1675 enkele waarschuwende vingers geheven tegen bepaalde vormen van ontlenen die een gebrek aan originaliteit moesten maskeren. [Lees verder........]

Opdracht 3.2.A.- Kunst en esthetica  

3.2.5.-De Sint-Lucasgilden, ontstaan in de vijftiende eeuw, gaven in samenwerking met de overheid keuren uit, waarin de opleiding tot kunstschilder en aanverwante beroepen, alsmede de rechten en plichten van dezen nauwkeurig omschreven waren. [Lees verder........]
3.2.6.-In ongeveer honderd jaar zien we dat de schilder zich emancipeert van eenvoudig handwerksman, lid van het Lucasgilde, tot een deftige en geleerde heer die in hofkringen verkeert. Maar het gaat natuurlijk slechts om enkele schilders. Het meest sprekende voorbeeld in de Nederlanden vormt Rubens [Lees verder........]

Opdracht 3.2.B.- Kunst en esthetica 2  

3.2.7.-Voor de schilders is het natuurlijk van groot belang zich te associŽren met vermogende kunstliefhebbers. Niet alleen speelt de afzet van kunstwerken. een rol, ook de status.van de kunst en de kunstenaar zelf is in het geding. Die status blijkt over het algemeen niet zo hoog. [Lees verder........]

3.2.7.1.- Rond 1690 trof de 24-jarige schilder Gerard de Lairesse de ergste handicap die een kunstenaar kan krijgen: De Lairesse werd blind. De voormalige schilder stortte zich op de kunsttheorie, waarover hij veel voordrachten hield en waarover hij twee, voor die tijd toonaangevende boeken schreef [Lees verder.....]

Opdracht 3.2.C.- Opdracht aanwezig bij de brontekst

3.2.8.-De republiek die in het noorden haar vrijheid moeizaam bevecht, gaat spoedig een economische bloeiperiode tegemoet. Er ontstaat een voor kunstenaars gunstig klimaat dat sterk verschilt van dat van het zuiden.  [Lees verder........]
3.2.9.- Het theater, zoals wij het nu kennen, vindt zijn oorsprong in het oude Griekenland. De Griekse tragedie en komedie hebben aan de bakermat gestaan van het moderne theater. [Lees verder.......]
3.2.10.-Op de laatste dag van het jaar 1533 veroordelen schout, burgemeesters en schepenen van de stad Amsterdam negen rederijkers tot een boetetocht naar de heilige stad Rome, vanwege een drie dagen daarvoor opgevoerd esbattement. [Lees verder........]
3.2.11.-Op zoek naar de volmaakte schilderkunst. Dat was wat de Hollandse Classicisten in de 17de eeuw bezielde. Een absolute, objectieve schoonheid zoals die ooit in de schilderkunst van de Oudheid zou hebben bestaan en die bereikt kon worden door de juiste regels in acht te nemen. [Lees verder........]
3.2.12- Het zenuwstelsel van een ogenschijnlijk simpel beestje als de bij zit zo bewonderenswaardig in elkaar, dat God wel moet bestaan.  [Lees verder...
3.2.13.- Charles Le Brun (1619-1690) kreeg in Parijs een opleiding in de beeldende kunsten. AI in 1638 werd hij tot peintre du roi' benoemd. [Lees verder...]

 

 

[invalshoek 1]  [invalshoek 2]  [invalshoek 3[invalshoek 4]  [invalshoek 5]  [invalshoek 6]


Samenstelling bronmateriaal uitsluitend en alleen ten behoeve van het nieuwe vak ckv-2 uit het profiel C & M voor havo en atheneum. Meewerken aan deze site? Opsturen via e-mail is voldoende. Is er zonder uw toestemming en zonder bronvermelding gebruik gemaakt van uw teksten? Onze verontschuldigingen hierover. Laat het ons weten en wij geven een juiste bronvermelding of halen het materiaal van internet. Een financiele vergoeding kunnen wij helaas niet geven.

16-12-2014