KUA: Burgerlijke cultuur van Nederland in de 17de eeuw 

Invalshoek 3.1: Inleiding, kunst en religie, levensbeschouwing 

[invalshoek 1]  [invalshoek 2]  [invalshoek 3[invalshoek 4]  [invalshoek 5]  [invalshoek 6]

3.1.0.- De Gouden Eeuw in de Nederlanden van de 17de eeuw was een tijd van ongekende bloei op het gebied van handel, scheepvaart en beeldende kunsten. Kooplieden zochten hun fortuin tot ver buiten de landsgrenzen.[Lees verder......]
3.1.1.- De verdeling van Europa in een Katholiek en een Protestants kamp had zelfs invloed op de kunst van kleine landen als de Nederlanden. [Lees verder.............]

Opdracht 3.1.A.- Inleiding

3.1.2.- Het lied wordt gespeeld voor een wedstrijd van het Nederlandse elftal tijdens het WK. Het is ons volkslied en wordt wel beschouwd als het oudste volkslied ter wereld. [Lees verder.......]

Opdracht 3.1.B.- Inleiding muziek

3.1.2.1.- De belangrijkste bron voor het politieke lied uit de tachtigjarige oorlog is zonder enige twijfel het Geuzenliedboek, dat een ongelooflijke populariteit genoot. [Lees verder.............]

Opdracht 3.1.C.- Kunst en religie levensbeschouwing

3.1.2.2.- Bij de eenvoud van menig protestant kerkinterieur heeft vooral in de eerste periode een rol gespeeld dat men zich wilde afzetten tegen de rooms-katholieke opvatting dat het kerkgebouw de woning is van de Allerhoogste, die er in de geconsacreerde hostie bestendig aanwezig is.[Lees verder........]
3.1.2.3.- De kerken waren in de middeleeuwen openbare gebouwen met veel kunstwerken. Het oogmerk van adel en hoge geestelijken was echter niet het publiek esthetisch genot te verschaffen. [Lees verder.......] 

 

 

3.1.3.- In de meeste kerken was van oudsher een orgel aanwezig. De orgels hadden in meerderheid de Beeldenstorm overleefd. Na de alteratie van een kerk (de overgang van katholiek naar protestants) werden gebouw en inventaris eigendom van de burgerlijke overheid. [Lees verder.............]

3.1.4.- Jan Pieterszoon Sweelinck [Lees verder.............]

 

3.1.5.- De Oude Kerk (Amsterdam) [Lees verder.............]  

 

3.1.6.1.- De tekening ontsteeg in de Gouden Eeuw de status van voorstudie. De tekening, of het nu een landschapsschets was of een tafereel uit het dagelijks leven, werd een zelfstandig kunstwerk. Het heeft veel, zo niet alles, te maken met de zich alsmaar uitbreidende kunstmarkt in de jonge Republiek van de Zeven Verenigde ProvinciŽ. [Lees verder.......]

3.1.6.- Constantijn Huygens (1596-1687) wetenschappelijke nieuwsgierigheid is maar ten dele te verklaren uit de wetenschappelijke revolutie die zich in zijn tijd voltrok. Ze had als belangrijkste drijfveer zijn geloof.  [Lees verder......]

Opdracht is te vinden onder de brontekst   

 3.1.7.- Op 27 oktober 1679 sloot Strijcker een contract af met de regenten van het Burgerweeshuis en het Oudemannenhuis van Amsterdam. Daarmee verwierf hij toestemming om in Amsterdam een operatheater te openen. [Lees verder.......] 

 

[invalshoek 1]  [invalshoek 2]  [invalshoek 3[invalshoek 4]  [invalshoek 5]  [invalshoek 6]


Samenstelling bronmateriaal uitsluitend en alleen ten behoeve van het nieuwe vak ckv-2 uit het profiel C & M voor havo en atheneum en tehatex. Meewerken aan deze site? Opsturen via e-mail is voldoende. Is er zonder uw toestemming en zonder bronvermelding gebruik gemaakt van uw teksten? Onze verontschuldigingen hierover. Laat het ons weten en wij geven een juiste bronvermelding of halen het materiaal van internet. Een financiele vergoeding kunnen wij helaas niet geven.

16-12-2014