C K V   W e r e l d l i t e r a t u u r 
  [Bronnen wereldliteratuur] De meeste van de onderstaande voorbeelden bevatten ter kennismaking een leesfragment
  [Literatuur bij het thema ''Verliefd zijn/Liefde/Onmogelijke liefde'']  [Jeugdliteratuur]
  [Leeswijzer literatuur
  [Speciale onderwerpen]
De Russische literatuur van de negentiende eeuw sluit aan bij onze gedachtenwereld. De personages zijn figuren van vlees en bloed, met wie je je kunt identificeren. In de twintigste eeuw is daar geen sprake meer van. Behalve de onleesbare sociaal-realistische literatuur is er het modernisme, dat de doorsnee-lezer niet snel zal aanspreken vanwege de vele vormexperimenten en de absurdistische vertelwijzen. [De Russische literatuur]
In 1949 nam Mao in China de macht over. Het was meteen voor een lange tijd gedaan met de literaire vrijheid. Tijdens de periode van de Culturele Revolutie (1965-1969) werden vele schrijvers vervolgd en bloeide de 'onthullende literatuur'. De laatste jaren neemt het aantal door Chinezen geschreven boeken dat in Nederland verkrijgbaar is gigantisch toe. Veel van deze boeken zijn geschreven door in het westen verblijvende Chinezen maar ook de beschikbaarheid van boeken geschreven in China neemt flink toe. [De Chinesche literatuur]
Op de euforie van de jaren zestig van de 20ste eeuw volgde een economische crisis met de daarmee samenhangende werkeloosheid. Als resultaat daarvan ontstond een nieuw maatschappijbeeld waarin de blik niet meer naar buiten maar naar binnen was gericht. Centraal staan dan het eigen ik en de eigen verbeelding. [De Nouveau Roman] [Alain Robbe-Grillet] [Nathalie Sarraute] [Claude Simon] [Marguerite Duras] [Robert Pinget] [Georges Pérec]
De Bouquet-reeks wordt gezien als de opvolger van de liefdesroman, denigrerend de keukenmeidenroman genoemd. De koningin van deze voorloper was de Duitse Hedwig Courths-Mahler. (1867-1951) Zij heette eigenlijk Ernestine Friederike Elisabeth. Ze werd geboren op 18 februari 1867 in Thüringen, Duitsland en overleed op 26 november 1950 te Tegernsee. Ze was gehuwd met de kunstschilder en decorateur Fritz Courths (1863 - 1936) en begon als jong opgroeiend meisje in een tehuis, waar de warme ouderliefde ontbrak, haar kinderdromen aan het papier toe te vertrouwen. [De keukenmeidenroman]
Humayun Azad, schrijver en dichter uit Bangladesh was een onvermoeibaar strijder tegen religieus fanatisme. Begin 2004 publiceerde hij zijn zoveelste boek waarin hij openlijk kritiek uitte op het islamitisch extremisme dat ook in zijn land veel aanhang heeft. Hij werd in de Bengaalse hoofdstad Dhaka volkomen onverwacht op straat aangevallen en bewerkt met een mes. Hij bleef vier dagen in coma. Daarna richtte hij vanaf zijn ziekbed een dramatische brief aan de premier van zijn land. [De literatuur uit Bangladesh]