W e r e l d l i t e r a t u u r 
  [Speciale onderwerpen]
  [Leeswijzer literatuur
  [Literatuur bij het thema ''Verliefd zijn/Liefde/Onmogelijke liefde'']  [Jeugdliteratuur]
  [Bronnen wereldliteratuur] De meeste van de onderstaande voorbeelden bevatten ter kennismaking een leesfragment
Odysseus was de legendarische vorst van Ithaka. Hij was gehuwd met Penelope en had een zoon, Telemachos. Toen Odysseus gedwongen werd om deel te nemen aan de expeditie naar Troje, probeerde hij zich daaraan te onttrekken door net te doen alsof hij krankzinnig was. Hij werd verraden en moest mee naar Troje. In deze oorlog muntte Odysseus uit door zijn scherpzinnigheid en diplomatie, men verkoos hem bij voorkeur als verspieder of als onderhandelaar. [Homerus Odyssee]

Van fabeldichter Aesopus is weinig met zekerheid te zeggen, zelfs niet of hij geleefd heeft. De fabels zijn ver voor zijn veronderstelde geboortedatum ontstaan, vooral in India. Rond 40 na Christus bewerkte Phaedrus, slaaf aan het keizerlijke hof in Rome, de fabels in het Latijn, en hij maakte er een groot aantal bij. De fabels veroverden in de Middeleeuwen in allerlei versies heel Europa. Door middel van een fabel kon veilig sociale kritiek geuit worden of op een aantrekkelijke manier een les worden aangeleerd. [Phaedrus: Fabels]

Aangenomen wordt dat Longos, waarvan we alleen zijn naamsvermelding in handschriften weten, dit verhaal schreef in de tweede of derde eeuw van onze jaartelling, toen de Griekstalige literatuur een nieuwe bloeiperiode doormaakte. Wellicht was hij zelf afkomstig van Lesbos, het eiland waar het verhaal zich afspeelt. [Longos: Dafnis en Chloë[vragen en opdrachten]
Toen Ovidius in de eerste jaren van onze jaartelling zijn meesterwerk dichtte, besefte hij niet half hoe blijvend zijn roem zou zijn. Vanaf de Middeleeuwen is het een onuitputtelijke bron geweest voor kunstenaars en literatoren. In de zeventiende eeuw diende het zelfs als schilderbijbel.[Ovidius Metamorphosen] 
De held Aeneas, zoon van een sterveling en van de godin Venus, slaagt erin met zijn vader en zoontje uit de brandende puinhopen van Troje te ontsnappen en vaart in de richting van Italië. De godin Juno laat hem door een verschrikkelijk noodweer uit de koers geraken en zo belandt Aeneas in Noord-Afrika waar de koningin van Carthago, Dido, juist bezig is met de bouw van een nieuwe stad. [Vergilius Aeneas] 
In de Decamerone gaat het om zeven vrouwen en drie mannen die in 1348 vanwege de pest vanuit Florence naar een landgoed zijn gevlucht. Ze leven tien dagen in quarantaine, die ze doorbrengen met eten, dansen en verhalen vertellen. Deze raamvertelling stelt Boccaccio in staat honderd zeer verschillende novellen samen te voegen. Het zijn fabels, parabels, anekdoten en wonderlijke levensgeschiedenissen. [Boccaccio Decamerone] 
De Hel bestaat volgens Dante uit negen kringen en eindigt bij Lucifer die vastgevroren zit in een enorme ijsmassa. Tijdens zijn afdaling, komt Dante Paolo en Francesca tegen. Zij bevinden zich in de tweede hellekring, de kring der wellustigen. Francesca was uitgehuwelijkt aan de oudere broer van Paolo da Rimini. [Dante Divina Commedia] [Paolo en Francesca]
Zo'n 500 jaar geleden verscheen er een boek over een vreemd en onbekend eiland. Het heette Utopia. Volgens de schrijver waren de Utopiërs de gelukkigste mensen op aarde. Alle mensen liepen er in dezelfde, eenvoudige kleding van ongeverfde stoffen. Prive-bezit was er lang geleden afgeschaft, zodat diefstal op het hele eiland niet voorkwam. En hoewel het eiland een overvloed aan goud en zilver had, gebruikten de bewoners dit alleen voor kinderspeelgoed, pispotten en slavenkettingen...[Thomas More Utopia]
Tijdens zijn leven gaf Petrarca de voorkeur aan latijn boven Italiaans, maar bij schreef zijn beroemdste werken, de liefdes- en leergedichten Canzoniere en Trionfi, in het Toscaans. Daarbij verfijnde hij zijn moedertaal door middel van latijn en legde samen met Dante en Boccaccio de basis voor een Italiaanse nationale taal. In zijn taalkundige en historische aantekeningen zijn talrijke persoonlijke reisindrukken te lezen. [Petrarca]
De overspelige relatie tussen de dappere, onbekende ridder en de vrouw van Koning Arthur is een voorbeeld van Hoofse Liefde. Engeland was in 1100 franstalig, vandaar de titel in die taal: Le Chevalier de la Charette en er heerste een Hoofse Cultuur. De vrouw werd vereerd, zij staat hoog boven haar geliefde. Deze moest haar aanbidden en dienen zonder vragen of eisen te stellen. Lancelot gaat helemaal op in zijn liefde voor Guinevere. Zo valt hij in katzwijm wanneer hij een haarlok van haar vindt, of ziet een aanvaller niet aankomen omdat hij over haar staat te dromen. [Chrétien de Troyes]
Sprookjes bestaan al honderden jaren en zijn ontstaan doordat de mensen de sprookjes aan elkaar doorvertelden. De hoofdfiguren die in de sprookjes voorkomen zijn bijna altijd arme mensen, vooral vrouwen en kinderen die aan hun lot zijn overgelaten en jongste zonen zonder een rijke vader. Een goed einde van de sprookjes betekent meestal dat de meisjes gaan trouwen met een knappe prins (Assepoester en Sneeuwwitje) en dat de kinderen en jonge mannen heel rijk worden (klein Duimpje en de Gelaarsde Kat). [Sprookjes[vragen en opdrachten]
De meest bekende Oosterse sprookjesverzameling is "Sprookjes uit 1001 nacht". Dit boekwerk bevat verhalen uit voornamelijk de gehele Arabisch-Islamitische cultuur. De legendarische koningin Scheherazade trouwt met de sultan Schahriar, ondanks het feit dat hij elke morgen de vrouw waarmee hij de vorige dag getrouwd is, laat ombrengen. Om dit lot te ontkomen vertelt ze die avond een sprookje aan haar zus, zonder het einde te vertellen. De sultan, die het verhaal afluistert en benieuwd is naar de afloop, staat toe dat ze nog een dag leeft, waarna ze hetzelfde patroon trouw iedere avond herhaalt. Na 1001 nacht besluit de sultan dat Scheherazade mag blijven leven. [Vertellingen uit 1001 nacht]
De broers Grimm, Jacob (1785 - 1863) en Wilhelm (1786 - 1859), waren vanuit hun vak - ze waren beiden taalgeleerden - geïnteresseerd in folklore, en dan vooral in de Duitse. Oorspronkelijk waren ze beiden bezig met het verzamelen van sprookjes, maar later zorgde Wilheim voor het belangrijkste aandeel, omdat Jacob o.a. door zijn hoogleraarschap in Göttingen en zijn werk aan de "Deutsche Grammatik" in beslag genomen werd.[De gebroeders Grimm]  
Giacomo Girolamo Casanova, chevalier de Seingalt (1725-1798), staat bij de meeste mensen alleen als een super-minnaar bekend. Dat is jammer, want deze zoon van Venetiaanse toneelspelers beschikte over veel meer talenten. Hij was doctor in het burgerlijk en kerkelijk recht, violist in een theaterorkest, avonturier, rozenkruiser, vrijmetselaar, gokker, bedrieger, waaghals, gelukbrenger voor menig markiezin, zakenman en geheim diplomaat - en dat is dan nog maar een verkorte opsomming. [Casanova]
NIEUW Uilenspiegel was een deugniet die vrij als een vogel door het zestiende-eeuwse Vlaanderen trok en iedereen voor de gek hield met zijn streken. Hij werd bijgestaan door zijn goedmoedige dikke vriend Lamme Goedzak en zijn vriendin Nele. De bekendste versie van het verhaal  is die van de  Belgische auteur Charles de Coster: "La Légende et les Aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d'Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandres et ailleurs" uit 1867. [Tijl Uilenspiegel]
Primera parte del ingenioso hidalgo Don Quichote de la Mancha (1605) is, samen met zijn in 1615 verschenen vervolg, verreweg de bekendste roman van de Spaanse literatuur, en tevens van de zeventiende eeuw in het algemeen. Zijn hoofdfiguren, Don Quichot, Sancho Panza en Dulcinea, zijn spreekwoordelijk, net als natuurlijk de strijd tegen de windmolens. Het boek is opgezet als een persiflage op de ridderromans die bij het grote publiek van Spanjes gouden eeuw razend populair waren. [Miguel de Cervantes]
La Fontaine heeft de fabels een geheel nieuw leven geschonken. Vanaf het eerste boek in 1668 tot aan het laatste in 1694 vonden de fabels een goed onthaal bij het publiek. Dit komt waarschijnlijk omdat de dieren optreden met menselijke eigenschappen, waardoor de mens zichzelf in het dier herkent. De dieren komen nu eens plompverloren, dan weer langs diepzinnige overwegingen tot hun handelingen, de ene keer schalks, dan weer onbarmhartig. [Jean de La Fontaine Fabels]
Gulliver’s Travels is een satirisch werk uit 1726 van de Engelse schrijver Jonathan Swift (1667 - 1745) De oorspronkelijke titel luidt voluit: Travels into several remote nations of the world. By Lemuel Gulliver, first a surgeon, and then a captain of several ships. Het boek wordt wel gelezen als roman, maar is eigenlijk een verzameling van vier op zichzelf staande verhalen, die met elkaar verbonden worden door de hoofdpersoon, Lemuel Gulliver Jonathan. [Swift:Gullivers Reizen]
Robinson Crusoe is gebaseerd op de roman “The Life And Adventures Of Robinson Crusoe” van de Engelse schrijver Daniel Defoe. Defoe schreef dit boek in 1719, waarbij het boek ondertussen de status van klassieker heeft en tot een van de meest gelezen en verfilmde verhalen behoort. 
[Daniël Defoe:Robinson Crusoe]
De Avonturen van Baron von Münchhausen is vertaald door de Duitse volksdichter G. A. Bürger. In 1788 verschenen ze voor het eerst in het Duits en het boek heette toen een vertaling uit het Engels te zijn. Ze waren in het Engels geschreven door Rudoff.Erich Raspe, die Von Münchhausen in Gottingen persoonlijk had gekend. Toen Raspe in Londen vertoefde en daar geld nodig had, herinnerde hij zich de verhalen, die hij lang geleden in Duitsland gehoord had. Hij stelde ze te boek en gaf ze uit. Dat was het begin van het beroemde boek. [Rudolf Raspe/De Baron van Munchhausen]
De figuur Faust is gebaseerd op de historische dokter Johannes Faust. De historische Johannes Faust werd ca. 1480 in Knitlingen in Duitsland geboren. Hij stierf rond 1536 in Staufen. Hij reisde rond als arts, astroloog en magiër. Zijn toverkunsten en horoscopen waren vaak aanleiding om hem uit de stad te verjagen. Al tijdens zijn leven ontstonden er mythische verhalen rond zijn persoon, die door de duivel zelf - aan wie hij zijn ziel verkocht had - gewelddadig om het leven zou zijn gebracht. [Johann Wolfgang von Goethe: Faust]
Zelden is er een boek verschenen dat zijn tijd zo in de nerf wist te raken. Een groot aantal vooral jonge mensen kon zich met de held identificeren. Die held was Werther, de intelligente, romantische jongeman, die in Lotte zijn grote liefde ontmoette, maar moest ervaren dat die niet beantwoord werd. Zij had haar hart aan een ander geschonken. Wanneer Werther zich dat tenslotte heeft gerealiseerd, maakt hij een eind aan zijn leven. [Johann Wolfgang von Goethe: Die Leiden des jungen Werthers]
Mark Twain (pseudoniem van Samuel Langhorne Clemens) werd geboren in 1835. Na het overlijden van zijn vader trok Mark Twain van stad naar stad en later werd hij rivierloods op de Mississippi. Herinneringen aan zijn jeugd en aan zijn tijd als rivierloods waren een onuitputtelijke inspiratiebron en vormden de basis voor zijn meest succesvolle werken: The Adventures of Tom Sawyer, Life on the Mississippi, The Tragedy of Pudd'nhead Wilson en zijn meesterwerk Adventures of Huckleberry Finn. [Marc Twain]
Alexandre Dumas (1802-1870) is een belangrijke exponent van de negentiende eeuwse literatuur. Zijn complete oeuvre bestaat uit meer dan 400 werken. Dumas dankt zijn huidige bekendheid in Nederland vooral aan een handje vol bestsellers, waarvan de bekendste wel is 'De Drie Musketiers'. [Alexandre Dumas] 
Dat grote literatuur en gelukkige liefdes niet per se op gespannen voet met elkaar staan, bewijst het werk van Jane Austen, die in in haar korte leven (1775-1817) zes liefdesromans met een happy end wist te voltooien. [Jane Austen: Emma]
Jane Eyre is nog maar een klein meisje als haar ouders sterven. Na een moeilijke jeugd en een weinig prettig verblijf op een kostschool komt zij op achttienjarige leeftijd als gouvernante op Thornfield Hall om er te zorgen voor de dochter van Edward Rochester, de heer des huizes. Hoewel Jane op goede voet staat met haar leerlinge en het uitstekend kan vinden met mevrouw Fairfax, het hoofd van de huishouding, wordt haar rust regelmatig verstoord door een demonische lach die door de gangen opklinkt. [Charlotte Brontë: Jane Eyre]
Hartstocht, haat, liefde, wanhoop en wraak in de meeslepende, gedoemde liefdesgeschiedenis tussen de onweerstaanbaar aantrekkelijke huisknecht Heathcliff en de dromerige Cathy. [Emily Brönte  Woeste Hoogten]
De hoofdhandeling van deze roman is de tragische liefde van Anna Karenina voor graaf Vronski. Zij ontmoeten elkaar voor het eerst op het station. Een ontmoeting van liefde op het eerste gezicht, zoals in vele klassieke liefdesverhalen en liefdespoëzie. [Lev Tolstoj: Anna Karenina]
De boerendochter Emma Rouault verslond in haar jeugd, die zij doorbracht in het klooster, alle mogelijke bouquetreeksromannetjes. Als zij trouwt met de arts Charles Bovary, een goeiige en wat sullige man, denkt ze dat ze een leven vol geluk, passie en avontuur tegemoet gaat. Al snel blijkt dat het echte leven in niets lijkt op de wereld die Emma kent uit haar boeken. Ze vindt haar leven maar saai en gaat zich steeds meer ergeren aan de saaiheid en bekrompenheid van haar echtgenoot. [Gustave Flaubert Madame Bovary] 
De jonge Amerikaanse Isabel Archer dénkt nog niet aan trouwen. Ze wil eerst de wereld en zichzelf beter leren kennen. Een erfenis stelt haar in staat om zich onafhankelijk te ontplooien. Eens te meer opmerkelijk dat de eigenzinnige Isabel in 'The portrait of a lady' hals over kop haar hart weggeeft aan een middelbare kunstenaar in Florence. Veel meer dan enige artistieke inzichten en wat romantische woordjes heeft Osmond niet te bieden. [Henry James: Portret van een dame]
Mary Wollstonecraft Shelley (1797-1851) is waarschijnlijk het best bekend om horror verhaal Frankenstein. Mary werd geboren in 1797 als enige dochter van filosoof en schrijver William Godwin en zijn vrouw Mary Wollstonecraft, een feministische schrijfster, wier boeken vaak stof deden opwaaien. Haar jeugd brengt ze door met het schrijven of lezen van verhalen of wegdromend in haar eigen fantasiewereldje. Het is deze gewoonte van al dagdromend luchtkastelen te bouwen die later aan de grondslag zal liggen van haar beroemdste werk. ['Frankenstein' van Mary Wollstonecraft Shelley]
NIEUW Walter Scott: De bruid van Lammermoor. Het verhaal heeft enige oppervlakkige gelijkenis met Romeo en Julia van Shakespeare: de heimelijke trouwbelofte tussen de Master van Ravenswood en de dochter van diens aartsvijand, Lucy Ashton, wordt door Lucy’s hardvochtige en heerszuchtige moeder “ongeldig verklaard” en Lucy wordt tot een huwelijk met een ander gedwongen. [Scott. De bruid van Lammermoor]
Toen Carlo Lorenzini in 1880 snel een paar hoofdstukken van een sprookje op papier zette om een vriend in Rome te helpen, die een tijdschrift voor kinderen begon, wist hij niet dat hij de wereld een onsterfelijke klassieker schonk. Jarenlang had hij kinderverhalen geschreven, maar ze hadden niet veel aftrek gevonden en hij had het al langgeleden teleurgesteld opgegeven. Het is geen toeval dat kinderen over de hele wereld van toen tot nu van Pinocchio hebben gehouden, de levende houten pop die uiteindelijk een echte jongen werd. [Carlo Lorenzini: Pinocchio] 
Alice in Wonderland behoort tot de beroemdste kinderboeken aller tijden. Er zijn nauwelijks talen waarin het boek niet vertaald is en alleen in Groot-Brittannië al is het in een kleine 2000 verschillende edities uitgekomen. Het verhaal is tamelijk eenvoudig. Alice zit in het gras, aan de waterkant, een beetje te suffen naast haar oudere zus die aan het lezen is. Plotseling loopt er een wit konijn langs haar heen, dat ze hoort praten. Ze volgt het konijn, gaat zijn hol in, valt in de verticale gang die die holen schijnen te hebben, en komt uiteindelijk terecht in de eerste ruimte van een wonderlijke sprookjeswereld. [Lewis Carroll: Alice in Wonderland]
Margaret Mitchell (1900-1949) schreef de roman "Gone with the wind" na een korte carriere als journaliste. Het grootste gedeelte van haar eerste en enige roman schreef ze tussen de jaren 1926 en 1929. Het boek van meer dan 1000 pagina's werd gepubliceerd in 1936. Het boek werd een ongelooflijke bestseller. In het eerste jaar werden meer dan 1.4 miljoen exemplaren verkocht. [Margaret Mitchell: Gone with the wind] 
Hoe komt het dat iedereen die iets van literatuur afweet Ulysses kent, maar dat slechts een zeer geringe minderheid onder al die zogenaamde kenners het boek ook in zijn geheel heeft gelezen? Dit meer dan achthonderd pagina's dikke boek, dat de schrijver zeven jaar hard werken kostte, staat vol met echo's uit en toespelingen op de Bijbel, Dante's Divina Commedia, de drama's van Shakespeare en het werk van Swift. [James Joyce: Ulysses] 
Op zoek naar de verloren tijd is het verhaal van de initiatie van een jongeman, Marcel, in de wereld van de liefde, de aristocratie en de kunst. Maar tegelijk ook het verhaal van een ontgoocheling: de inwijding in de wereld van de liefde en de passie wordt een les in jaloezie, manipulatie en perversie; en de hoogste sociale kringen worden gaandeweg ontmaskerd als hypocriet, onverschillig en immoreel. [Marcel Proust: Op zoek naar de verloren tijd]
Weinig schrijvers zijn zo beroemd dat hun naam is verbogen tot een bijvoeglijk naamwoord waarvan de betekenis ook zonder kennis van hun werk duidelijk is. Afgezien van de legendarische Griekse dichter Homerus (die tot het algemeen spraakgebruik is doorgedrongen via de uitdrukking 'homerisch gelach') is Franz Kafka (1883 -1924) de enige auteur die het zo ver heeft gebracht. Hij hoort dan ook terecht thuis bij de "wereldliteratuur". [Franz Kafka: Het Proces]

Het verhaal schets een ironisch beeld van de toekomst. Vier jongens, onder aanvoering van Alex DeLarge  bestrijden de verveling door zich vol te gieten met smart drinks, vrouwen te verkrachten, auto's te stelen en zwervers in elkaar te slaan. Alex wordt tijdens de zoveelste daad van "zinloos geweld" gearresteerd. Hij dient als proefkonijn voor een revolutionaire gedragstherapie. [Anthony BurgessA Clockwork Orange]

Het is Rusland, vlak voor de Russische revolutie. Yuri Zhivago wordt als weeskind opgevoed door pleegouders, Alexander Gromeko en zijn vrouw. Yuir is bezig met een studie voor huisarts, en is als ‘De Dichter’ bekend als een begaafd dichter. Tonya, de dochter des huizes, komt weer thuis. Yuri en Tonya zijn verliefd op elkaar en een huwelijk ligt zeker in het verschiet. [Boris Pasternak: Doctor Zhivago]
Peyton Place werd uitgegeven in 1956. De auteur Grace Metalious (1924-1964) was toen 32. De publicatie veroorzaakte een aardverschuiving in de Amerikaanse literaire wereld: een jonge plattelandshuisvrouw ging in een boek te keer als een bootwerker en iedereen vrat het. Boeken verkopen werd van een tamelijk elitaire aangelegenheid ineens big business. Tegelijkertijd werd Peyton Place in tal van Amerikaanse plattelandssteden geboycot.
[Grace Metalious Peyton Place]
NIEUW De roman gaat over het verval van een aristocratische familie op Sicilië. De tijgerkat staat in het blazoen van de familie, vandaar de titel van de roman. Het verhaal speelt grotendeels in het jaar 1860. Het is een belangrijke periode voor Italië, dat mede onder invloed van Garibaldi tot één staat wordt gesmeed, het koninkrijk Italië. Ook op Sicilië worden de gevolgen van die strijd gevoeld. [Guiseppe Tomasi di Lampedusa Il Gattopardo (De Tijgerkat)]
Waarschijnlijk heeft geen Amerikaanse schrijver in de tweede helft van de twintigste eeuw zoveel enthousiasme gewekt bij zijn lezers als hij, maar ook heeft geen schrijver zozeer zijn best gedaan om zijn lezers op afstand te houden. Sinds The Catcher in the Rye de status van cultboek bereikte, is Salingers zorg nog vrijwel uitsluitend geweest: hoe bescherm ik mijn privacy tegen de nieuwsgierigheid van de buitenwereld? [J.D.Salinger: De vanger in het koren]

NIEUW In Franny en Zooey zijn twee voormalige wonderkinderen uit het merkwaardige en zeer begaafde New-Yorkse gezin Glass aan het woord. De twintigjarige Franny is op zoek naar de echt waardevolle dingen in het leven. Zooey, de verstandige oudere broer, televisieacteur, probeert Franny uit haar verwarring te helpen. [J.D.Salinger: Franny en Zooey]

Lolita is het verhaal van Humbert. Humbert die op drift is geraakt in de Verenigde Staten. Hij is geobsedeerd door een verloren jeugdliefde als hij de 12-jarige Dolores Haze ontmoet. Hij is vastbesloten deze reïncarnatie van zijn jeugdvriendinnetje zowel artistiek als lichamelijk te bezitten. Hij moet echter eerst van haar moeder af zien te komen, en zijn 'Lolita' werkt ook al niet even goed mee als in zijn talrijke fantasieën.
[
Vladimir Nabokov: Lolita]
In de literatuur kom je de eeuwige liefde, of beter, het zoeken ernaar, vaak tegen. Sommige romans zijn net zo onsterfelijk geworden als de liefde die de hoofdper sonen bezielt. Deze liefdesverklaring komt uit de mond van Florentino Arizo, de jongen die drieënvijftig jaar, zeven maanden en elf dagen en nachten wacht tot hij samen met zijn geliefde kan zijn. Hij wacht met zijn aanzoek tot het moment dat Fermina, die getrouwd is met een andere man, weduwe wordt. [Gabriel Garcia Marquez: Over de liefde en ander duivels]
De oorspronkelijke charme school in de voorspellingen die de schrijver in 1948 deed. Vele miljoenen lezers zagen reikhalzend dan wel angstvallig uit naar het moment waarop de werkelijkheid met de profetie vergeleken kon worden. De enorme fascinatie die het boek sinds het moment van zijn verschijning heeft uitgeoefend, vindt een verklaring in het feit dat men wellicht nog getuige kon zijn van de uitkomsten. [George Orwell: 1984]
On the Road ( in het Nederlands vertaald als Onderweg) is een vrij ongestructureerd en grotendeels autobiografisch werk. De roman wordt gezien als één van de klassieke werken van de Beat Generation en gaat over de avonturen die een aantal personages beleven terwijl ze kris kras door de Verenigde Staten liften. Deze personages komen gedurende hun reis in aanraking met drugs, seks en jazz.  [Jack Kerouac: Onderweg (On the road)]
In het voorjaar van 1953 kwam de 17-jarige Françoise Quoirez naar huis met de mededeling dat ze schrijfster was geworden. Haar manuscript, Bonjour tristesse, was zojuist door uitgeverij Julliard geaccepteerd. Haar moeder antwoordde haar dat ze er goed aan zou doen voortaan op tijd aan het diner te verschijnen en beval haar haar haren te kammen alvorens haar soep op te eten. Een jaar later waren er meer dan tweehonderdduizend exemplaren van het boek verkocht - een unicum voor een vrouwelijke auteur.  [Francoise Sagan: Bonjour Tristesse]
Een blanke, vijftienjarige lyceumleerlinge krijgt een relatie met een meer dan tien jaar oudere, schatrijke Chinees. Hij haalt haar op in een limousine met chauffeur, vergast haar familie op dure etentjes, maar wordt nooit echt geaccepteerd. Een onmogelijke liefde tegen de achtergrond van het vooroorlogse, koloniale Vietnam: een kleinburgerlijke, door raciale vooroordelen vergiftigde samenleving, vol afgunst en naijver. [Marguerite Duras: L'Amant] 
  Vergilius: De liefde van Dido en Aeneas. Atheneum Polak & van Gennep. ISBN 90 25358721 

Apuleius: Amor en Psyche. Atheneum Polak & van Gennep. ISBN 90 25301770  

Apollonios van Rhodos: Jason en Medea Polak & van Gennep. ISBN 90 25301789 

[Meer over deze 3 boeken.....]

 

''Ho voglia di te'' Federico Moccia

Mocht je vreselijk verliefd zijn en met je lief in Rome vakantie vieren, dan is wel leuk om elkaar eeuwige liefde te beloven en deze belofte te bezegelen door een symbolisch gebaar. Veel verliefde stelletjes deden wat Federico Moccia in zijn boek Ho voglia di te (ik heb zin in je) beschreef: een lucchetto, hangslotje hangen aan een lantaarnpaal van de Ponte Milvio in Roma en het sleuteltje in de rivier de Tiber te gooien.

In dat boek komt een passage voor waarin de held een meisje versiert door haar op de hoogte te brengen van een oude legende. Die wil dat serieuze geliefden een hangslot aan de derde lantaarnpaal op de Ponte Milvio vastklinken en het sleuteltje ervan in de Tiber werpen. Daardoor zou hun liefde bezegeld en voor altijd verzekerd zijn. Moccia, wiens boek een enorme bestseller werd in Italië, heeft die legende helaas uit zijn duim gezogen.

[Lees meer over een ander boek van Moccia: ''Drie meter boven de Hemel'']

  ''Eén minuut eerlijkheid''  Bjorn Sortland

Wanneer de zeventienjarige Frida te horen krijgt dat ze blind zal worden, neemt ze een besluit: ze vertrekt naar Italië om zoveel mogelijk moois te zien voor alles zwart wordt. In Florence ontmoet ze Jakob en Frida is op slag verliefd op deze eigenaardige Noorse jongen, die alles weet van de schilderkunst en vloeiend Italiaans spreekt. Hij neemt haar mee op zijn tocht langs schilderijen in San Gimignano, Venetië en Parijs. Terwijl Frida's zicht met de dag verslechtert, wijdt Jakob haar in in de wereld van grote meesters als Giotto, Michelangelo en Da Vinci. In Jakobs boeiende en grappige verhalen komen deze kunstenaars en hun schilderijen gaandeweg tot leven voor Frida, die nooit had verwacht dat de wereld van de kunst zo meeslepend zou zijn.

Een schitterend verhaal waarin kunst, waarheid en liefde op een mooie manier met elkaar zijn verweven. Maar ook een ontroerend relaas van een kwetsbaar meisje, dat langzaam haar zicht verliest, maar inzicht in het leven verkrijgt.

Net als De wereld van Sofie geeft deze roman een origineel beeld van de geschiedenis, waarbij echter niet de filosofie, maar de schilderkunst centraal staat.

Björn Sortland (Noorwegen, 1969) studeerde aan de schrijversschool in Bergen. Hij reist veel en schrijft boeken over kunst: over het modernisme, Chagall, Giotto en andere kunstenaars. Zijn boeken krijgen grote internationale belangstelling en zijn uitgegeven in onder andere Amerika, Canada, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Zuid-Korea, Palestina en Taiwan. Eén minuut eerlijkheid is zijn eerste jeugdroman en zijn eerste boek bij Lemniscaat.

 

Leeswijzer literatuur

Vaklokaal CKV-1 digitale school

Samenstelling bronmateriaal uitsluitend en alleen ten behoeve van het nieuwe vak ckv-1 uit het algemeen deel  voor havo en atheneum en het vak ckv vmbo. Meewerken aan deze site? Opsturen via e-mail is voldoende. Gebruikte bronnen oa EenuitgelezenhartstochtHaarlem 1990.

Is er zonder uw toestemming en zonder bronvermelding gebruik gemaakt van uw teksten? Onze verontschuldigingen hierover. Laat het ons weten en wij geven een juiste bronvermelding of halen het materiaal van internet. Een financiele vergoeding kunnen wij helaas niet geven.
03/20/2010 last update