Kunstvakken 2 CSE 2008  Verzameld, beeldende kunst en verzamelingen


 

 


Download eerst de opdrachten bij dit onderwerp. Deze hebben vooral betrekking op de afbeeldingen en de video-fragmenten.

Opdrachten bij "Verzameld, beeldende kunst en verzamelingen" CSE 2008   (Samenstelling Evelien Jorna)

correctiemodel (database VO)


 

Het CSE 1 en CSE 2 hebben ondermeer betrekking op:


 

 

In een museum kun je kunst zien. Hoe is een museum eigenlijk ontstaan? Wat doen mensen die in musea werken?

 


 

Workshops

 

Kom naar Foam en werk aan je examen. Word Hans Eijkelboom voor een dag!

 

Paris - New York - Shanghai ) Hans Eijkelboom

Het thema van het CSE VMBO 2008 is: Verzameld, beeldende kunst en verzamelingen. De beeldend kunstenaar Hans Eijkelboom is een verplicht onderdeel van de examenstof. Foam biedt leerlingen van het VMBO de mogelijkheid om een bijzondere workshop te volgen in het teken van Hans Eijkelboom. Kom naar Foam en werk aan je examen! 

 

Leerlingen van Scholengemeenschap Laar en Berg ) Maarten Brinkgreve 2007

De workshop in Foam: Word Hans Eijkelboom voor een dag.
In een actieve workshop gaan leerlingen aan de slag met de fotonotities van Hans Eijkelboom. Aansluitend maken ze een aantal foto's in de stijl van deze kunstenaar.

Win! De wedstrijd op school of in Foam
Elke leerling die meedoet aan de workshop dingt automatisch mee naar de hoofdprijs: een workshop van Hans Eijkelboom zelf! De hele klas mag mee. Ook voor eindexamenleerlingen van het VMBO, die niet naar Foam kunnen komen heeft Foam deze wedstrijd bedacht.
Meer >>

Wonderkamers

 

 

Wonderkamers vind je in het souterrain van het Gemeentemuseum Den Haag en beslaat een oppervlakte van ruim 1400m2. Het tentoonstellingsgebied bestaat uit 13 kabinetten met verschillende thema’s.

 

  Magazine, Teleblik en een website

Ten behoeve van het thema verschijnt het magazine Verzameld, beeldende kunst en verzamelingen. Het magazine kan vanaf 3 maart 2008 aan de kandidaten worden uitgereikt. Cito streeft ernaar een dossier Verzameld door Teleblik te laten aanleggen en een website / -blog te ontwikkelen waarin voor het thema relevante informatie zal worden opgenomen.

 

Website: Cultuurwijs.nl

 

Het thema Verzameldrift in de volgende onderwerpen:

Tentoonstellingen:

 

Vanaf  31 augustus t/m 21 oktober 2007 is de fototentoonstelling van Hans Eijkelboom in zijn geheel te zien in museum FOAM in  Amsterdam.

 

 

Museum TV:

 

Verzamelen

Schloss Moyland

Josef en Hans van der Grinten hebben in Schloss Moyland - een tot museum omgevormd kasteel - een deel van hun bezit uitgestald. Beeldenstorm 2000, Verzameling Zakhorloges
Een verzameling van meer dan honderd jaar oude zakhorloges met een aantal opvallende uitvoeringen. Tussen Kunst & Kitsch 2003 

Beatles memorabilia
Aandacht voor een busje talkpoeder uit de jaren zestig met afbeeldingen van The Beatles. Tussen Kunst & Kitsch 2003

Brandweerspullen
Een verzameling brandweerspullen bestaande uit een tabakspot, een barifoon uit Engeland en een handblusgranaat uit 1900. Tussen Kunst & Kitsch 2004

Klokkenverzamelaar
Gesprek met klokkenverzamelaar Van der Molen. Aandacht voor de zeldzame Huygensklok, tijdmeetinstrumenten en andere klokken. Voor de vuist weg 1978

De groei van verzamelaars
Jo en Marlies Eijck zijn beiden kunstverzamelaars. De kunstwerken zijn bijeengebracht in het zeventiende eeuws kasteel in Wijlre. Beeldenstorm 2004

Interview met verzamelaars
De tentoonstelling De Haagse verzamelaar van nu in Museum Bredius in Den Haag toonde de pronkstukken uit verzamelaarcollecties. Opium 2001

Het waarom van verzamelen
Waarom verzamelt iemand kunst? Waar komt die gedrevenheid vandaan? Antwoorden aan de hand van de Collectie Caldic in Singer Laren. Weeldekwartier 2005

Wapencollectie Visser
De collectie Visser is de meest hoogwaardige collectie Nederlandse zeventiende en achttiende eeuwse wapens ter wereld. Nieuw in Nederland 2003


 

Dit thema impliceert dat de kandidaat - naast de reguliere exameneisen - beeldend werk kan analyseren waarin verzamelingen een rol spelen en beeldend werk maakt, dat gebaseerd is op de invalshoek Verzameld, herinneringen verzamelingen worden en hoe verzamelingen herinneringen worden.

 

Het CPE

Het CPE wordt afgenomen tussen 17 maart en 19 mei 2008.

Omdat het thema van CPE identiek is aan dat van het CSE, veronderstelt deelname aan het CSE een grondige kennisname van het CPE.

  • Kandidaten tekenen maken aan de hand van dierbare voorwerpen en / of foto’s een collage of ander tweedimensionaal werkstuk waarin zij belangrijke gebeurtenissen en / of ervaringen uit hun leven verbeelden.

  • Kandidaten handenarbeid maken aan de hand van dierbare voorwerpen en / of foto’s een assemblage of ander driedimensionaal werkstuk waarin zij belangrijke gebeurtenissen en / of ervaringen uit hun leven verbeelden.

  • Kandidaten textiele vormgeving maken aan de hand van dierbare voorwerpen en / of foto’s een collage of driedimensionaal werkstuk waarin zij belangrijke gebeurtenissen en / of ervaringen uit hun leven verbeelden.

  • Kandidaten audiovisuele vormgeving maken aan de hand van dierbare voorwerpen en / of foto’s een productie waarin zij belangrijke gebeurtenissen en / of ervaringen uit hun leven verbeelden.


30-11-2010 De Digitale School  vmbo kunstvakken 2 2008