KUA: De cultuur van romantiek en realisme in de negentiende eeuw 

Invalshoek 4.6: Kunst intercultureel

[invalshoek 1[invalshoek 2]  [invalshoek 3[invalshoek 4]  [invalshoek 5]  [invalshoek 6]

4.6.0.- Vanaf 1867 komen in het huis van de directeur van de beroemde Keizerlijke Porseleinfabriek in Sèvres, regelmatig schilders. Ze trekken kostbare kimono's aan, eten uit een servies met decoraties naar Japanse voorbeelden ontworpen en met vogels, insecten en vissen, bekijken gezamenlijk kleurenhoutsneden van Hokusai en Hiroshige.[Lees verder...]

Opdracht 4.6.A.- Kunst intercultureel

4.6.4.- Van Gogh gebruikt zijn eigen collectie Japanse prenten in een portret van de verf- en schilderijenhandelaar Père Tanguy. Diens winkeltje in Parijs was een trefpunt van kunstenaars als Vincent van Gogh, Emile Bernard, Paul Signac en ook Paul Cézanne, allen moeilijk te verkopen schilders.[Lees verder.......]
4.6.1.- Luister eens naar een schilderij van Eduard Vuillard! Willem de Ridder vertelt over een theehuis in Parijs.Bedoeld voor de onderbouw, maar ook leerzaam voor ckv-2 [Luister en kijk verder.....]
4.6.2.- In Frankrijk maakten de Japanse producten op de Parijse wereldtentoonstelling van 1867 diepe indruk. De lezing voor de Centrale Unie van de Toegepaste Kunsten in de Industrie, waaruit hieronder een fragment volgt, is een aansporing voor alle producenten om lering uit het Japanse voorbeeld te trekken. [Lees verder...]
4.6.3.- Egyptomanie. In de 19de eeuw nam door de vele, ook door schrijvers en beeldend kunstenaars ondernomen, expedities en reizen naar het Nabije- en Midden-Oosten de belangstelling voor de Oriënt, als de historisch waardevolle, vreemde en geheimzinnige tegenpool van het avondland, explosief toe. [Lees verder...]
4.6.3.1.- Jean-Léon Gérôme, de beeldhouwer en schilder, werd in Vesoul op 11 mei 1824 geboren. Hij is een tijdgenoot van Courbet en Delacroix en werd beschouwd als de meest getalenteerde oriëntalist. Gérôme maakte voornamelijk mythologische werken en genrestukken, maar hij is waarschijnlijk het meest bekend vanwege zijn oosterse taferelen. [Lees verder....]
4.6.3.2.- Een schilder, die met belangstelling voor Egypte zijn sporen heeft verdiend, was Edward Long (1829-1891) Na zijn bezoek aan Egypte in 1874 vervaardigde hij een tiental doeken in faraonische sfeer. Meestal koos hij een thema met Bijbelse onderwerpen in Egypte, zoals  'De vlucht naar Egypte’ (1883) [Lees verder......]
4.6.3.3.- Veel kunstenaars werden gefascineerd door de echte of verzonnen despotische handelingen die bij het exotische, vreemde Oosten leken te horen. Een mooi voorbeeld daarvan is deze gruwelijke terechtstelling door Henri Regnault [Lees verder......]
4.6.3.4.- Isambard Kingdom Brunel (1806-1859) was naast ontwerper van spoorlijnen (Great Western Railway) en schepen, architect van bruggen. De Clifton Suspension Bridge werd in 1830 ontworpen als een van de eerste hangbruggen en ligt over de Avon Gorge in de buurt van Bristol in Engeland. [Lees verder......]
4.6.5.- Théodore Duret, een Parijse kunstcriticus, publiceerde in 1878 'Les Peintres impressionistes', waarin hij als één van de eersten wees op de verwantschap in de artistieke doeleinden van de impressionisten en de Japanse kunst.[Lees verder...]
4.6.6.1.- De koloniale afdelingen van de verschillende landen waren op de Esplanade des lnvalides samengevoegd tot een exotisch geheel. Hier kon je op een steenworp van elkaar aantreffen: een paviljoen van Annam (nu Vietnam) met een pagode, een Annomitisch theater en restaurant en een Tonkinees dorp; een paviljoen van Cochin-China (nu Vietnam) [Lees verder.....]
4.6.6.2.- In het dagboek van de gebroeders Edmond en Jules de Goncourt, dat van 1851 tot 1896 is bijgehouden, komen enkele wereldtentoonstellingen ter sprake. [Lees verder.........]
4.6.7.1.- De ontdekking van nieuwe werelden in Afrika, Azië en Amerika leidde steeds weer tot de ingewikkelde vraag of de daar levende wezens wel tot de categorie 'mens' gerekend konden worden: of, en zo ja, in hoeverre, men gevoelens van betrokkenheid tot deze soortgenoten diende te ontwikkelen.[Lees verder.....]
4.6.7.2.- Zowel volkenkundigen als fotografen hebben in de negentiende eeuw in belangrijke mate bijgedragen aan de beeldvorming van de mens uit de koloniën en overige niet-Europese landen. De primitieve inheemse volkeren leefden immers volgens de de leiders van de westerse naties nog in de kindertijd van de mens. [Lees verder...]
4.6.8.- Nog in het jaar van de uitvinding van de fotografie, in 1839, stuurde een Franse uitgever enkele kunstenaars met een fotografie-uitrusting letterlijk de wereld over om daguerreotypieën te vervaardigen. Hij liet naar de foto's litho's maken en aan het nieuwe procédé ontleende hij de titel van zijn uitgave Excursions Daguerriennes  [Lees verder...]

[invalshoek 1[invalshoek 2]  [invalshoek 3[invalshoek 4]  [invalshoek 5]  [invalshoek 6]


Samenstelling bronmateriaal uitsluitend en alleen ten behoeve van het nieuwe vak ckv-2 uit het profiel C & M voor havo en atheneum en tehatex. Meewerken aan deze site? Opsturen via e-mail is voldoende. Is er zonder uw toestemming en zonder bronvermelding gebruik gemaakt van uw teksten? Onze verontschuldigingen hierover. Laat het ons weten en wij geven een juiste bronvermelding of halen het materiaal van internet. Een financiele vergoeding kunnen wij helaas niet geven.

12-12-2014